Галузь «Технічні науки»:

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ДОВКІЛЛЯ

ОЦІНКА ЯКОСТІ СИНТЕТИЧНИХ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ ЗАКОРДОННОГО ВИРОБНИЦТВА

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ПРОДУКЦІЇ

Галузь «Філологія і лінгвістика»:

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО

Галузь «Педагогічні науки»:

НАГАЛЬНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ХІМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ У ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 

Галузь «Інформаційні технології»:

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 Галузь «Будівництво та архітектура»:

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОБІЛЬНОГО ЖИТЛА 

 Галузь «Всесвітня історія»:

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ БРИТАНСКИХ ОСТРОВОВ В VI-VII ВЕКАХ

Галузь «Мовознавство»:

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДІЛОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

Галузь «Інформатика»:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНДУКТИВНОГО ОБОБЩЕНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Галузь «Релігієзнавство»:

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ

Багрій М.А.

Василишин В.Я.

Ващенко О.А.

Врабель Т.Т.

Гусарова Т.П.

Коломієць Т.М. 

Легеза В.М.

Мамаєва Л.Є.

Назарова Т.М.

Оленець С.Ю.

Опарин С.А.

Османов В.С.

Підгорний А.В.

Шатохина Н.К.

Шведова В.В.

Шкода В.М.

Шкода В.М. - 2