Галузь «Технічні науки»:

ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНІ МЕТОДИ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ

МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРОСТОРОВОСТІ ПРИМІЩЕННЯ

МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОФАЗНОГО ПОТОКУ ЦИКЛОННИМИ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧАМИ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СОРБЦІЙНОГО РЕГЕНЕРАТОРА В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦІЇ

ПРОЦЕСИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СОРБЦІЙНОГО ТЕПЛОАКУМУМЛЮЮЧОГО ПРИСТРОЮ В СИСТЕМІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

 

Галузь «Радіоелектроніка»:

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕЙВЛЕТ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ АВТОМАТИЗОВАННОМУ ВИЗНАЧЕННІ ПАРАМЕТРІВ РАДІОКОМПОНЕНТІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ РЕПЕРНИХ ЗНАКІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДРУКОВАНИХ ВУЗЛІВ

 

Галузь «Економіка»:

АУДИТОРСЬКА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ ЗІ СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

ОСОБЛИВОСТІ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ ЛЬВІВЩИНИ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

ПІЛЬГИ В ОПОДАТКУВАННІ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

РОЗГЛЯД СУТНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

СВІТОВИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР

 

Галузь «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»:

ОСНОВНІ ВИДИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНСУЛЬТАЦІЙНОМУ ІНЖИНІРИНГУ

 

Галузь «Менеджмент і маркетинг»:

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ ЯК ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ 

СПОСОБИ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ

СУЧАСНИЙ КОМУНІКАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ

 

Галузь «Хімія»:

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖЕННЯ ДОБРИВА ТА БІОГАЗУ З ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ТА БІОДОБРИВА НА БАЗІ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ

МЕТОД ОЧИСТКИ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ВИКИДІВ ВІД ПАРІВ ВУГЛИВОДНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВУГЛИЦЕВО-ВОЛОКОННИХ МАТЕРІАЛІВ 

ОТРИМАННЯ КАТОДНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ LaNiO3

ПЕРСПЕКТИВИ ОТРИАННЯ БІОДОБРИВА ТА БІОГАЗУ З ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ

 

Галузь «Хімічна технологія та інженерія»:

ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ З ВІДХОДІВ

 

Галузь «Медицина»:

АНАЛІЗ БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОФЛОРИ ПОРОЖНИНИ ЗІВА СЕРЕД ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ М. КРАМАТОРСЬКА ЗА ПЕРІОД 2015-2016 РОКІВ

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ЧЕРЕЗШКІРНОЇ ДИЛЯТАЦІЙНОЇ ТРАХЕОСТОМІЇ У ВАІТ ХОЛ

 

Галузь «Ботаніка»:

АДВЕНТИВНІ ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Галузь «Сільське господарство»:

СЕГЕТАЛЬНА ФЛОРА В ПОСІВАХ СОНЯШНИКА

 

Галузь «Мистецтвознавство»:

ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИЕКСПОЗИЦІЇ У ВІДЕО МОНТАЖІ

СТАНОВЛЕННЯ ВИТИНАКИ У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ

ХОРИ А САРЕLLA НА КАНОНІЧНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕКСТИ КОМПОЗИТОРКИ ГАННИ ГАВРИЛЕЦЬ: ПІСНЕСПІВ ЛІТУРГІЇ «ТЕБЕ ПОЄМ»

 

Галузь «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»:

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПОЛІТИКИ КОНГРЕСУ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ

 

Галузь «Філологічні науки»:

ЕКСПРЕСИВНИЙ СИНТАКСИС ПРОЗИ ЮРIЯ АНДРУХОВИЧА

ІРОНІЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

МОДЕЛЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ «ПОСМІШКА»

 

Галузь «Педагогіка»:

DEMANDS FOR SHAPING OCCUPATIONAL IDENTITIES IN TOURISM SECTOR IN UKRAINE

ВІД ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

 

Галузь «Інформаційні технології»:

СУЧАСНІ АСПЕКТИ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

 

 Галузь «Педагогіка, інформатика, математика»:

КУРС ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ПЕРВОГО КЛАССА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

 

 Галузь «Інформатика, програмування, математика, фармацевтика»:

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ SCILAB

 

Галузь «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація»:

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАКЕТА ПРОГРАМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

 

Галузь «Методика викладання іноземної мови»:

ПОШИРЕНІ ПОМИЛКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

Галузь «Екологія»:

ДОБОВА ДИНАМІКА ЗАБРУДНЕННЯ МІСЬКОГО АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ АВТОТРАНСПОРТУ

 

Галузь «Соціальна психологія»:

ОЗНАКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СУЇЦИДУ 

 

Галузь «Фізичне виховання і спорт»:

НЕОБХІДНІСТЬ СПІВПРАЦІ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

 

Амірова М.В.

Артеменко В.М.

Баранник К.В.

Баранник К.В. - 2

Барчишена Т.Д.

Бастило М.В.

Бергер Є.Е.

Беркова О.П.

Беркова О.П. - 2

Беркова О.П. - 3

Бєліков І.С.

Бєляновська О.А.

Бєляновська О.А. - 2

Бикова О.О.

Білецька Н.В.

Білецький В.В.

Білошицька В.І.

Боєва С.С.

Бойко І.О.

Бойковська С.С.

Борисовська О.О.

Британська Н.Н.

Бурлакова С.А.

Буряченко Л.Ю.

Василишина Н.М.

Волошин М.Д.

Волошин М.Д. - 2

Волошин М.Д. - 3

Волошин М.Д. - 4

Волощук І.А.

Гаврилюк О.В.

Гаврилюк Ю.В.

Гарбар В.А.

Гарбар Ж.В.

Глюзіцька В.М.

Грач А.О.

Гуч К.М.

Денисюк О.М.

Діхтярь Л.І.

Довгалюк М.В.

Дорошенко Ю.І.

Дорошенко Я.В.

Дямінов С.Р.

Єфимчук О.І.

Желіховський С.В.

Жигалов О.Ю.

Загірна Ю.В.

Іванова Д.Б.

Іванцов В.В.

Каленяк В.П.

Капуловський В.С.

Клиндукова Д.В.

Клиндукова Д.В. - 2

Ковтун Є.І.

Козленок О.О.

Кондратова О.В.

Кондратьєв В.А.

Коновальчук М.М.

Королев В.Д.-1

Королев В.Д.-2

Краєвська А.С.

Краєвська А.С. - 2

Креньов К.Ю.

Кустуров І.В.

Ларцев А.В.

Левківська Ю.А.

Ларцева О.М.

Левінчук Є.О.

Литовченко Р.Д.

Литовченко Р.Д. - 2

Лихацька Л.О.

Лінартович А.Р.

Ложевич С.В.

Ложевич С.В. - 2

Лопатюк Р.І.

Лушпак М.Т.

Маскович Т.М.

Матвійчук М. М.

Мізрах А.А.

Мізрах І.А.

Мормуль М.Ф.

Мороз Л.

Мукомела О.В.

Назарько Е.І.

Нікіфорук М.М.

Олексюк В.М.

Паламар О.С.

Пасенко О.О.

Підлісний О.А.

Поліщук Ю.В.

Поплавська В.Й.

Прокопенко О.М.

Сєрих Н.О.

Симоненко В.А.

Сікарьов Д.Ю.

Скришевський І.В.

Слободянюк О.В.

Слюсарев О.А.

Соколов Ю.П.

Соколова Е.В.

Степанюк Д.А.

Суха І.В.

Сухий К.М.

Сухий К.М. - 2

Сухий М.П.

Сухий М.П. - 2

Тихоненко Є.І.

Томащук О.Г.

Троценко А.О.

Усик В.В.

Федоренко О.О.

Федорук О.Н.

Федоряка Л.Д.

Федосова А.Ю.

Хомярчук Е.С.

Челомбитько Я.В.

Чорна Л.О.

Шаройко О.В.

Шевчук Т.В.

Щитов Д.М.

Щупак Б.В.

Ярош А.О.