Клочков Олександр Євгенович

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського»

Україна, м. Київ

 

  Анотація. проведено аналіз розвитку та сучасного стану ілюстративного оформлення видань художньої літератури для дорослих, висвітлено деякі його тенденції та особливості, що свідчать про подальший розвиток та, можливо, моду на ілюстрацію в подібних виданнях. 

  Розглянуто найбільш характерні й помітні видання 2007-2017 років, аналіз яких подано в хронологічній послідовності. 

  Ключові слова: книжкова графіка, ілюстрація, дизайн книги, книговидання в Україні

  Постановка проблеми. Протягом останніх десяти років можна спостерігати поступове зростання кількості якісно та оригінально проілюстрованих видань художньої літератури, що орієнтована на дорослого читача. Разом з тим змінюється відношення до ілюстрування, старі стилістичні прийоми та художні рішення поступаються місцем новим, більш відповідним сучасності з її можливостями та модою. 

  Підходячи до ілюстрування та оформлення макету художнього видання, необхідно враховувати ці зміни, орієнтуючись на кращі та найсучасніші приклади книжкового оформлення. 

  Актуальність проблеми. Порівняльне дослідження та подальший аналіз ілюстративного ряду та оформлення найновіших видань важливий для більш точного формулювання вимог до художнього оформлення книги, розвитку культури книжкового оформлення, і є актуальним для художників – ілюстраторів, оформлювачів книги, а також усіх спеціалістів у галузі книговидання та розповсюдження книжкової продукції.

  Виклад основного матеріалу дослідження. У даному дослідженні вирішено було взяти за мету аналіз та виявлення саме позитивних моментів та оригінальних рішень, адже недоліки невдалих видань легко виявляються у порівнянні з першими. А отже їх аналіз не є нагально необхідним. Для зручності ілюстративний матеріал та коментарі до нього поділено хронологічно на два періоди, умовно розмежовані 2014 роком, коли було видано першу книжку у рамках проекту «Вавілонська бібліотека»

  Видання 2007-2014 років. Незважаючи на те, що до початку 2010-х років доросла література не ілюструвалася так часто, і не було такої кількості вдало і винахідливо оформлених видань як зараз, варто відмітити позитивні зрушення, та розглянути низку вартих уваги видань, які являють собою їх яскраве вираження.

  Найпомітнішими ілюстрованими виданнями десятиріччя були книжки видавництва «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га» [6], зокрема видання п’єси Шекспіра «Гамлет», виданої в перекладі Юрія Андруховича з ілюстраціями В. Єрко. Це видання не можна однозначно класифікувати як подарункове, але за якістю оформлення та виконання воно набагато випереджувало усі інші видання дорослої літератури. Дані видання були першими у багатьох відношеннях: по-перше, дуже вдало у макет книги було введено другий колір – коричневий або вохристо-золотистий, яким було задруковано тло шмуцтитулів та окремі плашки або віддруковані ілюстрації. По-друге, ілюстрації були новаторськими для українського книговидання за контуром та компоновкою у розвороті. Зокрема це стосується «Гамлету». Цікаво відмітити, що винайти незвичну за контуром пляму – тло для ілюстрації чи фактуру художнику допомагала донька. Усі ці характерні особливості, як і загальна якість друку у майбутньому будуть з’являтися у багатьох інших, хоч стилістично і дуже відмінних (як між собою так і від спільної попередниці) книжках.

  Однією з характерних тенденцій що почала розвиватися ще з дев’яностих, та набула тотального поширення до початку двутисячних років у оформлені прозових творів, було використання фотографій фотоколажу, зокрема у оформлені обкладинки. Як приклад вдалого використання можливостей цієї техніки у ілюстрації початку двутисячних, можна виділити, наприклад, низку видань львівського видавництва «Кальварія».

  Видання, починаючи з 2014 року. У 2014 році відбулося дві поворотні події що визначили сьогоднішній напрямок у ілюструванні дорослої літератури як «ВСЛ», так і низки інших видавництв. По-перше у 2014 Видавництво Старого Лева починає співпрацю з майстернею «Аграфка» [7], і видає книжки, які згодом будуть відзначені низкою міжнародних винагород. По-друге, розпочинає діяльність громадський проект «Вавілонська бібліотека», що орієнтується на видання зарубіжної художньої літератури і видання в рамках якої, як правило, ілюстровані - від початку відзначаються креативним та помітним з посеред інших художніх видань оформленням [5].

  Разом з тим й інші видавництва, такі як «Книги ХХІ», Discursus, Та Komubook починають видавати дорослу прозу оформлену у тому ж стилістичному ключі. Його основні риси: незвичне шрифтове оформлення, використання контрасту фактур різних поверхонь у фотоколажах, залучення фактурного покривного матеріалу обкладинки. Ілюстративний ряд видань «вавилонської бібліотеки» відзначає мінімалістичність у поєднанні з експресивною формою або фактурою, залучення одного або двох кольорів, у яких, окрім чорного, виконане художнє оформлення книжок. Яскравими прикладами цієї стилістики є видання 2017 року: «. «Ґалапаґос» видавництва «книги ХХІ» у рамках проекту «Вавілонська бібліотека» [3] та «Кайдашева сім’я» видавництва «Основи» [4]. У цих виданнях принципи композиціі книги, як цілісного ансамблю, узгодження між собою різноманітних використаних фактур, детально викладені у теоретичних працях Е. Д. Кузнєцова[1] та Б. В. Валуєнко [2], втілені з залученням нової стилістики та використанням засобів комп’ютерної графіки і верстки. Специфіка використання цих принципів у новому, не розглянутому зазначеними авторами контексті є актуальною темою для подальшого дослідження.

  Висновки. З наведеного вище випливає: 1) Ілюстрування художньої літератури для дорослих швидко розвивається останнім часом і гарно оформлені й проілюстровані видання користуються попитом. 2) Існує спільна для низки видавництв тенденція що проявляється у характерній стилістиці, композиції книжкових розворотів, використанні певних виразних засобів в ілюстрації. 3) Характерними для ілюстративного оформлення цих видань є введення кольору, гра з фактурами та незвичайними, експресивними композиційними рішеннями, широке залучення прийомів з журнальної графіки та арт-буків. 4) Те, як у цих виданнях виражені принципи, сформульовані теоретиками мистецтва книги, потребує подальшого дослідження та аналізу.

 

Література

1. Кузнецов Э. Д. Фактура как элемент книжного искусства. – Москва, «Книга», 1979

2. Валуенко Б.В. Архітектура Книги. – Київ, «Мистецтво», 1976

3. Воннеґут К. – Ґалапаґос. - Чернівці, «Книги ХХІ», 2017

4. Нечуй-Левицький І. – Кайдашева сім’я. – Київ, «Основи» 2017

Електронні ресурси

5. «Вавілонська бібліотека» - http://babylonlib.com/#/main

6. «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»- http://ababahalamaha.com.ua/uk/Головна_сторінка

7. Творча майстерня «Аґрафка» - http://agrafkastudio.com/