УДК 634.11: 631.8

Чебан Сергій Данилович

Доцент, кандидат сільськогосподарських наук 

Подільський державний аграрно-технічний університет,

Україна,

м. Кам’янець-Подільський

 

  В статті наведена економічна ефективність сумісного застосування позакореневого підживлення із внесенням добрив у грунт в насадженнях яблуні сортів зимового строку достигання Айдаред, Мантуанське і Мутсу. Визначено ефективність застосування азотних добрив у поєднанні з фосфорними і калійними.

  Ключові слова: яблуня, економіка, сумісне застосування, добрива

  The article describes the economic efficiency of joint application of foliar fertilizer to the soil in plantings of Apple varieties of winter maturing Idared, Mantuan and Mutsu. The efficiency of applying nitrogen fertilizer in combination with phosphate and potash.

  Key words: Apple, economy, joint application of fertilizers

  Як відомо, метою інтенсифікації садівництва є збільшення виробництва високоякісної продукції з одиниці площі за одночасного зниження її собівартості [1].

  У сучасних умовах збільшення виробництва плодів залежить від застосування прогресивних технологічних прийомів вирощування з належною системою удобрення плодових дерев і матеріально-технічної бази, що потребує значного збільшення капіталовкладень [2].

  Розроблена технологічна карта на вирощування продукції показує виробничі затрати за технологією та рівнем урожайності контрольного сорту Айдаред (варіант без добрив). Відмінності в структурі врожаю та товарних сортах по варіантах зумовлюють різницю в цінах на дану продукцію [3, 4].

  Розрахунок економічної ефективності показує, що значний вплив на рівень економічних показників мали помологічний сорт, норми та співвідношення мінеральних добрив, а також способи їх внесення.

  Із результатів досліджень видно, що у варіанті без добрив насадження сорту Мантуанське в середньому за роки досліджень мали значно вищу врожайність порівняно з Мутсу і Айдаред (на 1,65 і 2,17 т/га).

  Внесення мінеральних добрив у грунт, позакоренево та сумісно підвищувало врожайність яблуні відносно неудобреного контролю у сорту Айдаред на 0,2-2,88 т/га, Мутсу – 0,26-2,63, Мантуанське – на 0,1-7,01 т/га. Значне збільшення даного показника відмічалось у варіантах із поєднаним застосуванням подвійної норми азоту в грунт з позакореневим підживленням цим елементом на фоні Р60К60.

Таблиця 1

Економічна ефективність вирощування яблук сорту Айдаред з внесенням добрив у грунт сумісно з позакореневим підживленням карбамідом

Норма внесення добрив

Урожай-ність, т/га

Вартість продукції, грн.

Сума виробничих витрат, грн.

Собівартість 1 т, грн

Рівень рентабельності, %

у грунт

позакоренево

Без добрив

(контроль)

Без підживлення

7,11

6706

9764

951

-31,3

N10

7,55

7018

6820

903

2,9

N20

6,68

6566

6733

1008

-2,5

N30

6,93

6753

6768

977

-0,2

Р60К60 – фон

Без підживлення

6,87

6593

7054

1027

-6,5

N10

7,25

7234

7103

980

1,8

N20

6,83

6647

7065

1034

-5,9

N30

7,31

7260

7125

975

1,9

Фон + N30

Без підживлення

7,78

7455

7210

927

3,4

N10

8,02

8333

7244

903

15,0

N20

7,87

7866

7235

919

8,7

N30

7,64

8045

7218

945

11,5

Фон + N60

Без підживлення

6,92

7401

7162

1035

3,3

N10

7,46

8397

7229

969

16,2

N20

9,99

11654

7511

752

55,2

N30

7,86

8787

7287

927

20,6

Фон + N90

Без підживлення

8,01

8591

7326

915

17,3

N10

8,69

9693

7408

852

30,8

N20

7,49

8569

7285

973

17,6

N30

7,25

8271

7267

1002

13,8

  У варіанті без добрив сума виробничих витрат обумовлена лише рівнем урожайності та процесами догляду за насадженнями, тоді як в інших варіантах виробничі витрати обумовлені вартістю добрив і роботами при їх внесенні та роботами на збиранні додаткового врожаю.

  Собівартість одиниці продукції змінювалася за варіантами і значно залежала від рівня врожайності та виробничих витрат. Підвищення продуктивності насаджень сприяло зниженню собівартості однієї тонни плодів. Найнижча собівартість продукції спостерігалася за поєднаного застосування азотних добрив, особливо у варіанті фон + N60 + N20, де у сортів Айдаред, Мутсу і Мантуанське вона склала 752, 764 і 523 грн./т.

  Залежно від помологічного сорту, що мав значний вплив на рівень врожайності, співвідношення і способу внесення мінеральних добрив, змінювалася сума чистого доходу з одиниці площі. Так, у варіанті без добрив найбільший прибуток отримано для сорту Мутсу – 

Таблиця 2

Економічна ефективність вирощування яблук сорту Мантуанське з внесенням добрив у грунт сумісно з позакореневим підживленням карбамідом

Норма внесення добрив

Урожай-ність, т/га

Вартість продукції, грн.

Сума виробничих витрат, грн.

Собівартість 1 т, грн.

Рівень рентабельності, %

у грунт

позакоренево

Без

добрив

(контроль)

Без підживлення

9,28

8300

7057

760

17,6

N10

9,38

8561

7074

754

21,0

N20

8,95

8596

7125

796

20,7

N30

8,35

8166

6965

834

17,2

Р60К60 фон

Без підживлення

9,47

8960

7421

784

20,7

N10

9,66

9412

7444

771

26,4

N20

9,83

9879

7465

759

32,3

N30

10,00

10076

7490

749

34,5

Фон + N30

Без підживлення

12,48

12596

7743

620

62,7

N10

10,99

11198

7676

698

45,9

N20

12,62

12758

7990

633

59,7

N30

14,19

14149

8215

579

72,2

Фон + N60

Без підживлення

10,28

10385

7574

737

37,1

N10

11,84

11973

7921

669

51,1

N20

16,28

16919

8522

523

98,5

N30

13,65

14216

8023

588

77,2

Фон + N90

Без підживлення

12,09

12425

7830

648

58,7

N10

12,24

12610

8058

658

56,5

N20

13,54

13925

8140

601

71,1

N30

13,05

13458

8009

614

68,0

 

  1461 грн./га і Мантуанське (1243 грн./га), у насадженнях сорту Айдаред було отримано збитки (-3058 грн/га), тут виробничі витрати перевищили вартість реалізованої продукції.

  Подібний розподіл прибутку спостерігався у варіантах із внесенням добрив. Найбільший його рівень відмічений при сумісному застосуванні подвійної норми азоту на фоні Р60К60 (4,1; 4,8 і 8,4 тис. грн/га).

Можна зробити висновок, що рівень рентабельності підвищується із зниженням собівартості продукції, яка за поєднаного внесення добрив найвища, особливо у варіанті фон + N60 + N20. У сорту Айдаред у цьому варіанті рівень рентабельності становив 55,2%, Мутсу – 61,1 і Мантуанське – 98,5%.

Отже, із результатів економічного аналізу матеріалів досліджень можна стверджувати, що внесення мінеральних добрив у грунт, та сумісно з позакореневим підживленням азотом забезпечувало досить високий рівень рентабельності, що залежало також і від природних та цінових умов даної зони виробництва.

 

Таблиця 3

Економічна ефективність вирощування яблук сорту Мутсу з внесенням добрив у грунт сумісно з позакореневим підживленням карбамідом

Норма внесення добрив

Урожай-ність, т/га

Вартість продукції, грн.

Сума виробничих витрат, грн.

Собівартість 1 т, грн.

Рівень рентабельності, %

у грунт

позакоренево

Без

добрив

(контроль)

Без підживлення

7,63

8282

6821

894

21,4

N10

7,69

8366

6875

894

21,7

N20

8,59

9259

6878

801

34,6

N30

7,72

8455

6811

882

24,1

Р60К60

(фон)

Без підживлення

7,89

8743

7139

905

22,5

N10

7,91

8824

7182

908

22,8

N20

7,93

8859

7139

900

24,1

N30

7,99

8959

7198

901

24,5

Фон + N30

Без підживлення

7,32

8265

7233

988

14,3

N10

8,19

9496

7353

898

29,1

N20

9,45

10997

7474

791

47,1

N30

9,96

11401

7504

753

51,9

Фон + N60

Без підживлення

7,54

8772

7209

956

21,7

N10

9,18

10907

7446

811

46,5

N20

10,26

12626

7838

764

61,1

N30

8,31

10056

7395

890

36,0

Фон + N90

Без підживлення

7,67

9135

7387

963

23,7

N10

9,62

11064

7673

798

44,2

N20

9,07

10880

7483

825

45,4

N30

8,36

10101

7379

883

36,9

 

  Для застосування у виробництві можна рекомендувати внесення мінеральних добрив за поєднаного внесення подвійної норми азоту в грунт з аналогічною нормою позакоренево на фоні повного фосфорно-калійного удобрення.

 

Література

1. Экономика и организация промышленного садоводства /Под ред. П.Ф. Дубровы. – М.: Колос, 1981. – 255 с.

2. Экономика и организация садоводства /Под ред. В.М. Майдебуры – К.: Урожай, 1985. – 264 с.

3. Методика економічної та енергетичної оцінки типів плодоягідних насаджень, помологічних сортів і результатів технологічних досліджень у садівництві / За ред. О.М. Шестопаля. – К.: Науковий центр УААН, 2002. – 132 с.

4. Шестопаль О.М. Організаційно-економічні чинники адаптації садівництвва до ринку //Садівництво. Київ: Урожай, 1998. Вип.. 46. – С. 257-260.