Булига Костянтин Борисович

кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет культури і мистецтв

місто Київ

 

Булига Олена Анатоліївна

Національний транспортний університет 

місто Київ

 

  Анотація: За допомогою вбудованої мови програмування VBA автоматизовано процес розв’язання різноманітних задач оптимізації. Наведено приклади РОЗВ’ЯЗАННЯ транспортної та нелінійної задач оптимізації.

  Ключові слова: оптимізація, нелінійна задача, транспортна задача, об’єктна форма, VBA.

 

  Сучасні інформаційні технології надають широкий спектр програмних продуктів для пошуку оптимальних рішень. Зокрема, загальновідома надбудова MS Excel «Розв’язувач»,  або «Поиск решения» у попередніх версіях, дозволяє розв’язувати різноманітні задачі оптимізації не заглиблюючись у деталі розрахунків. При розв'язанні задач оптимізації потрібно: по-перше, вибрати математичний метод, який приводив би до кінцевих результатів з найменшими витратами на обчислення або ж давав можливість отримати найбільший об'єм інформації про шукане рішення, по-друге, враховуючи значну трудомісткість обчислень автоматизувати розрахунки у максимально можливий спосіб.  Вбудована мова програмування VBA дає можливість повністю автоматизувати порядок розрахунків. В роботі розроблено додаток на мові VBA, який дозволяє розв’язувати різноманітні задачі оптимізації, для вхідних даних, що розміщуються у книзі MS Excel.

  Додаток працює наступним чином: при запуску книги MS Excel відкривається головна об’єктна форма (рис.1), за допомогою якої вибирається модель оптимізації. Натискання відповідної кнопки дозволяє перейти на розрахункову сторінку і виконати розрахунок з використанням надбудови «Розв’язувач». На рисунку 2 показано скріншот початкових даних розв’язання задачі оптимізації нелінійної  моделі, а на рисунку 3 скріншот результату. На рисунку 4 показано скріншот початкових даних розв’язання транспортної задачі а на рисунку 5 скріншот результату.

 

Рис. 1. Скріншот головної об’єктної форми

 

Рис. 2. Початкові дані нелінійної задачі

 

Рис. 3. Результат розв’язання нелінійної задачі 

 

 Рис. 4. Початкові дані транспортної задачі

 

Рис. 5. Результат розв’язання транспортної задачі

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Минько А.А. Принятие решений с помощью Excel. Просто как дважды два [Текст]/А.А. Минько. – Москва:Эксмо, 2007. – 240 с.