Голові оргкомітету конференції

«Наукова думка сучасності і майбутнього»

Заявка

    Прошу Вас прийняти до участі у конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього» статтю:(назва),(галузь науки)

 

(дата)                                                                                                                                                           (ПІБ)

 

Відомості про автора (Наук. ступінь, наук. звання, посада, місце роботи):

Кількість сторінок у статті:

Поштова адреса:

Електронна адреса:

Контактний телефон: