Кузнецова Анна Борисівна

магістрант 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Науковий керівник

Данканіч Римма Іванівна,

доцент кафедри філософії

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

м. Дніпро

 

 Анотація. Антропологія святителя Ігнатія спрямована на пояснення того, як можна возз'єднатися з Богом, на те, що потрібно дотримуватися і як діяти, щоб повернутися в рідні обійми Бога, які заповнять порожнечу, що сталася в момент гріхопадіння. Важливо залишити в чистоті всі складові, шляхом розуміння, що крім Господа ніхто не врятує, що все прах та тлін і немає нічого нового під сонцем, що всі чесноти і старання без Божої допомоги нічого не значать.

 Ключові слова: Ігнатій Брянчанінов, аскеза, антропологія, людина, гріх, святість.

 

 Падіння людини так глибоко пошкодило його, що вона, відкинувши життя жалоби на землі, обрав на ній життя насолод і речового успіху, як би тріумфуючи і святкуючи саме падіння своє. До цього життя плотської насолоди і успіху, що вбиває життя для Бога, вже почали схилятися деякі з дітей Адама, мало слухаючи повісті про рай і про духовний стан людини, знаходячи в країні вигнання їжу і задоволення в скотинячих і звірячих пристрастях своїх. Онуки Адама ще більше кинулися до розвитку речового життя на землі із забуттям про вічність. Сюди, нарешті, кинулося все його потомство, за винятком небагатьох обраних чоловіків, вважаючи Сказання про рай не байкою, винаходом забобонного уяви. Марно смерть пожинала людей з лиця землі: вони продовжували жити і діяти як би вічні на ній. Підтримка тілесних сил куштуванням необхідної кількості простої їжі перейшло в ласощі і пересичення вишуканими стравами. Втамування спраги перейшло до насолоди різними напоями і до пияцтва. Прикриття наготи шкіряними ризами перетворилося в прикрашання себе багатими одягом і прикрасами. Скромні житла для притулку і огорожі від стихій і звірів, повсталих на людину, стали замінюватися величезними і чудовими палатами. З'явився розкіш з його незліченними вимогами, які зверталися в невблаганний закон серед суспільства занепалих людей. Законне злягання статей для розмноження роду людського змінилося в ненаситну розпусту, що протидіє розмноженню людей. Цього мало: люди, розпалені неприборканим побажанням, цілком втратили правильного прагнення, винайшли гріхи протиприродні. Сила енергії душевної стала прямувати ненаситним побажанням і вимогам гріхолюбної людини: з'явилися сварки, образи, вбивства, розбій, грабіж, війна, завоювання. Словесна сила людини цілком вжита для доставлення йому вигоди і переваг земних, вжита в сприяння гріху: з'явилися брехня, обмани, лукавство, лицемірство. Таким чином, негайно по падінні людей, почав утворюватися на землі, а з плином часів отримувати більший і більший розвиток по самому початку своєму, ворожий Богу світ.

 Людина, втративши падінням своїм Божественного Світла-Святого Духа, повинна була задовольнятися своїм власним, мізерним світлом – розумом. Але цей природній світ навів дуже небагатьох людей до пізнання правдивого Бога: він кинувся до всіляких зручностей для земного життя, винайшов різні науки і мистецтва, які точно сприяли і сприяють множенню і розвитку цих речових зручностей, але разом сприяють і найсильнішому розвитку гріховного життя, фіксації та утвердження падіння прикрасою падіння різноманітними примарами добробуту та урочистості. Науки людські, будучи плодом падіння, задовольняють людину, представляючи їй Божу благодать і самого Бога непотрібними: хулячи, відкидаючи, принижуючи Святого Духа, стали найсильнішим знаряддям і засобом гріха, підтримки диявола і зміцнення падіння. Світло людей з'єдналось  зі світлом демонів і утворило людську вченість (премудрість), яка є ворожа Богу, яка  розтліває людину дияволоподібною гординею. [7, с. 139-140]

 Духовна складова в педагогічній антропології Брянчанінова займає чільне місце. Так, згідно з його вченням, людина-істота єдина, що складається з тіла, душі і духу, в якому домінуюча позиція належить духу; в дусі відображений образ творця. Розвиваючи поняття "духовність" в руслі філософсько-педагогічної спадщини Ігнатія Брянчанінова, який в своїх працях також стверджує, що за духовністю неодмінно стоїть таке поняття як «дух», можна припустити, що прояв духу в людині виражається в наступному: розум людський, невидимий сам по собі, є в думки (слові), думки людські і духовні відчуття виявляють існування розуму, невидимого і незбагненного; дух виходить від розуму, від розуму -  думки; думки, погляди, отже, будь-яка думка має свій дух, всякий образ думок має свій окремий дух, також як і будь-яка книга має свій власний дух. Іншими словами, згідно з ученням Брянчанінова, дух людський є і дух думок людських, який проявляється і в таємних рухах серця, і в образі [2, с. 17].

 Святитель підкреслює: не в розумній вірі в те, що Христос прийшов, постраждав і воскрес «початок звернення до Христа», а в пізнанні «своєї гріховності, свого падіння», з якого тільки народжується справжня віра в нього. Він стверджує щось прямо відмінне від загальноприйнятого в богослов’і думці, за яким початком придбання людиною віри є його розважливе переконання.

 По суті, питання про те, як набувається пізнання себе або бачення свого старого в людині - є центральним в духовному житті. Святитель Ігнатій прекрасно показав його логіку: тільки той, хто бачить, що гине - потребує Спасителя; «здоровим» він не потрібен. Тому для бажаючого вірити в Христа правильно, тобто для бажаючого вести правильну духовне життя, це бачення свого гріха - є основним завданням і, одночасно, головним критерієм істинності його духовного шляху.

 Чесноти і подвиги, необхідні людині для його порятунку, при неправильному погляді на них, що ними заробляються якісь заслуги перед Богом, як вчить католицизм, можуть виявитися вкрай шкідливими і згубними, бо приводять людину до марнославства, гордості і через це до відпадання від Христа. Правда і чесноти старої і нової людини не взаємодоповнюють один одного, а взаємовиключають, бо перші звеличують людину в своїх очах, засліплюють його і тим віднімають у нього Христа, другі, навпаки, відкривають людині його пристрасті, пошкодженість його природи і тим упокорюють його і призводять до Спасителя. [8, с.5]

 Антропологічний поворот в релігійній аскезі - ось та головна думка, яка проходить через всі творіння святителя. Згідно релігійно-антропологічним поглядам і ґрунтуючись на Божественному Одкровенні, святитель Ігнатій стверджує, що людина є пречудовою і найближчою до Бога творінням; істота єдине, що складається з тіла, душі і духу, в якому переважне значення має дух. У самій істоті душі, в дусі - відображений образ Бога і саме в духовній красі божественного єднання людина стає особистістю. Властивості людського духу, що відносяться до самої істоти людини, тобто істотні властивості людини, в стані непорочності є подобою властивостей Бога. Таким чином, вихідна позиція Брянчанінова полягає в тому, що дух віри людини визначає його життя в її різноманітних проявах. 

 У своїй роботі він пише: Душа людини стяжає якості, відповідні своїй діяльності. Як в дзеркалі зображуються предмети, проти яких воно буде поставлено, так і душа закарбовується враженнями відповідно своїм заняттям і справам, відповідно своїй обстановці. У бездушному дзеркалі образи зникають при видаленні предметів від дзеркала; в словесній душі враження залишаються. Вони можуть бути ізглаждаемі і замінювані іншими, але для цього потрібно і праця, і час. Враження, складові надбання душі в годину смерті її, залишаються надбанням її на віки, служать запорукою або її вічного блаженства, або її вічного лиха. [7, с. 22]

 Якщо Категорія гріха розцінюється як пошкодженість, неповноцінність, то святість— як повнота розкритих високих достоїнств людини, як існування, що охоплює всі сфери буття, здійснення буттєвого консенсусу в усьому створеному світі, як повнота і досконалість в земному житті, об'єднаної істинної життям в Бозі — це і є, на думку святителя, справжнє «природне» стан людини. 

 Пневматологічний аспект антропології святителя Ігнатія обґрунтовує причетність людини божественної реальності, що є сутнісною характеристикою буття людини — її духовності. Найважливіша властивість людського духу-причетність Богу. За словами святителя Ігнатія, Святий Дух є " істинне життя душі і тіла»; причому причетність Духа Святого духу людини — це не образне вираження, а онтологічна реальність, поза якою не може жити людина. Тому сутнісною характеристикою особистості людини є духовність, яка полягає, з одного боку, в його здатності сутнісне реалізувати свої духовні потенції, а з іншого — в його когнітивної здатності осмислити свою причетність до духовного життя.

 

 Висновок. Духовність має атрибутивний характер і властива всім без винятку людям. Аксіомою релігійної екзистенції людини є фраза про те, що спілкування з Богом — це «природне існування» людини, її справжнє життя. Спілкування передбачає з'єднання, союз, в якому і криється сенс релігії. Для того, щоб цей союз був живим, в людині повинна існувати природна передумова єднання з божественною реальністю. Саме ця передумова, ця здатність називається духовністю. Без неї не виникає когнітивної сфери релігійного життя людини, вираженої у феноменологічній багатобарвності релігійних переживань. Весь сплав смислів, що апелюють до релігійно-моральних підстав буття людини, породжує піднесений лад ціннісних орієнтації, що дозволяють говорити про причетність людини реальності духовної, Божественної.

 Духовно-моральне виховання являє собою процес безперервного роботи над вдосконаленням своєї особистості, який охоплює всі його властивості та здібності; сенс і мета духовно-морального виховання орієнтовані на діалектику взаємодії особистого і суспільного, взаємозалежності тіла - душі - духу; сутність духовно-морального виховання визначається його метою і полягає в набутті людиною втраченого «природного» стану; змістом духовно-морального виховання є осмислення людиною її недосконалості; завдання духовно-морального виховання реалізується через виховання християнських чеснот, які представляють собою духовний синтез, єдину систему духовного, фізичного, естетичного виховання.

 

Література:

  1. Філософсько-педагогічні ідеї Ігнатія Брянчанінова в контексті сучасних проблем духовно-морального виховання. Важеркіна В. В. 2010р.
  2. Духовно-моральне виховання людини в працях святителя Ігнатія Брянчанінова. Гатілова Н.Н. 2006р.
  3. Духовне життя мирянина і ченця за творіннями і листами єпископа Ігнатія Брянчанінова. і Г. Марк (Лозинський) 1969р.
  4. Злотокрилий Фенікс. Афанасьєв Ст. 2000р.
  5. Виховання людини за християнськими заповідями в епістолярній спадщині св.Ігнатія Брянчанінова. Баланчик Н.С. 2018р.
  6. Слово про людину. Св. Ігнатій Брянчанінов. 1862р.
  7. Аскетичні досліди, Т.1. Св. Ігнатій Брянчанінов 1865р.
  8. А. І. Осипов, вчення Св. Ігнатія про духовне життя. 2013р.