УДК 94 :379.85 (94)

Дронів Вікторія Вікторівна 

магістр міжнародних економічних відносин, 

в.о. молодшого наукового співробітника

Державна установа «Інститут всесвітньо історії» НАН України

Україна, м. Київ

 

 

 Анотація. В даній статті розглядається історія розвитку туристичних ресурсів Австралії в післявоєнний період, як одного з перспективних напрямків розвитку міжнародного туризму, всебічно досліджується їх привабливість і вплив на розвиток держави в цілому. 

 У статті висвітлюються рекреаційно-туристичні ресурси країни континенту, розглянуто туристичні центри Австралії. Вивченні деякі з найбільш культових визначних пам’яток світу. Проаналізовано теперішній стан рекреаційно-туристичного потенціалу континенту у зв’язку з Covid-19, як вплинула пандемія на прибуття міжнародних туристів так як кордони були в перший період зачиненими.

 Ключові слова. Рекреаційно-туристичний потенціал, туризм в Австралії, туристичні центри континенту, історія Австралії.

 Annotation. This article examines the history of development of tourism resources in Australia in the postwar period, as one of the promising areas of international tourism, comprehensively explores their attractiveness and impact on the development of the state as a whole.

 The article covers the recreational and tourist resources of the continent, considers the tourist centers of Australia. Explored some of the world's most iconic landmarks. The current state of the continent's recreational and tourism potential in connection with Covid-19 was analyzed, as the pandemic affected the arrival of international tourists as the borders were closed in the first period.

 Keywords. Recreation and tourism potential, tourism in Australia, tourism centers of the continent, history of Australia.

 

 Актуальність вибраної теми полягає в тому, що на сьогоднішній день туризм став явищем, що увійшло у повсякденне життя майже третини населення планети, тому дослідження туристичного потенціалу країни є вкрай важливим й актуальним. Так, як Австралія протягом багатьох років перебувала в умовах ізоляції від інших материків земної кулі, що не завадило їй стати високорозвиненою державою з великим туристичним потенціалом. Дика прирoда та сyчасна iнфрастрyктyра – тандем, який все бiльше приваблює тyристiв з yсьoгo свiтy. Незвичайні тyристичні маршрyти пoв’язані з тим, щo Австралiя пoєднyє свoю незвичайнy дикy прирoдy iз сyчаснoю рoзвиненoю стрyктyрoю рoзваг. 

 У процесі дослідження методологічною основою написання роботи були використані, iстoрикo-геoграфiчний, літературно-аналітичний, yзагальнюючий методи досліджень. Метою роботи є оцінка стану туристичних ресурсів Австралії. Так як, розвиток туризму відіграє важливу роль у вирішенні соціальних проблем, таких як створення нових робочих місць, підтримання високого рівня життя населення, поліпшення платіжного балансу країни. Також він надає позитивний вплив на збереження та розвиток історико-культурної спадщини, веде до гармонізації відносин між різними країнами та народами, змушує уряди, недержавні організації та комерційні структури брати активну участь у справі збереження та оздоровлення навколишнього середовища.

 Основні завдання, поставлені перед початком дослідження:

 • характеристика території материка та історичних етапів її освоєння;
 • розгляд найбільш розвинених туристичних ресурсів держави;
 • аналіз впливу туристичних ресурсів на розвиток туризму в країні та його тенденції.

 У результаті дослідження виявлено, що значний потенціал туристично-рекреаційних ресурсів викликає великий потік мандрівників з різних країн світу, який постійно збільшується. Надходженні в економіку країни кошти від  витрат туристів сприяють її розвитку. Сукупність усіх цих факторів свідчить про те, що країна-континент має суттєві передумови для подальшого розвитку існуючих туристичних напрямків, створення нових форм туристичних продуктів, реалізації свого потенціалу та ефективного використання туристичних ресурсів, особливо на малоосвоєних територіях. Туризм розглядається як одна з найбільш прибуткових та інтенсивно розвиваючих галузей світового господарства.

 Подорож та туризм – два нерозривно пов’язаних поняття, які характеризують певний образ життєдіяльності людини. Це відпочинок, активна розвага, спорт, пізнання навколишнього світу, торгівля, лікування і безліч інших видів діяльності. Однак, завжди при цьому присутня характерна дія, яка визначає і відокремлює власне, подорож від інших сфер діяльності – переміщення людини в іншу місцевість або країну, континент, відмінні від його звичайного місцезнаходження або проживання.

 Щодо туризму він розширює кругозір людини, підвищує його інтелект і дозволяє поєднати відпочинок з пізнанням навколишнього світу, вивченням життя, історії, культури, звичаїв народу Австралії та інших країн. Унікальні пейзажі та природні пам’ятки; культура корінних народів і їх спадщина; різні міста і області; доброзичливе, толерантне населення, що належить до різних етнічних груп, і все це в одній країні, на одному континенті. Туризм надає позитивний вплив на збереження та розвиток історико-культурної спадщини, веде до гармонізації відносин між різними країнами та народами, змушує уряди, недержавні організації та комерційні структури брати активну участь для збереження та оздоровлення навколишнього середовища [1].

 Туризм є однією з найбільших та швидко зростаючих галузей економіки в Австралії. Вона є унікальною державою в Південній півкулі, що займає цілий континент, а також острова Тасманія, Вікторія, Квінсленд, Новий Південний Уельс, Кенгуру, Мелвілл, Фрейзер та ін. Її омивають два океани – Тихий і Індійський, а також чотири моря: Арафурське, Коралове, Тиморське і Тасманове. Однак для динамічного розвитку, зростаючий туристичний сектор вимагає більшої уваги до себе. Ця держава розкинулася на цілий материк і охопила ще кілька островів. Австралія – єдиний континент, де немає льодовиків і вулканів. Велику частину території країни займають пустелі і напівпустелі, родючі землі знаходяться на сході і південному заході, а на півночі розташовані рідколісся та савани.

 Наявність величезного природно-ресурсного потенціалу, перш за все мінерально-сировинних ресурсів – це все відрізняє країну від решти світу. Австралія є батьківщиною місць великої краси, є ареалом поширення ендемічних видів рослин і тварин. В 1788р. на місці першого поселення європейців в районі сучасного міста Сіднея було піднято британський національний прапор, що означав початок нової історії для Австралійського континенту. Спочатку Австралія була місцем заслання британських каторжників. Але потім на нововідкриті землі ринув потік переселенців в пошуках дешевих земель, золота і щастя. Загальновідомо, що Австралія – молода країна, в якій крім корінних аборигенів, також мігрували громадяни з усіх верств суспільства, «що сформували» багатонаціональну країну.

 Історія подорожей і туризму в Австралії починається з колоніальних часів. Ідея подорожування була більш притаманна для австралійців, ніж для людей, які давно влаштувалися далеко від рідних місць, схильних якийсь час продовжувати пошуки багатства чи безпеки і повертатися в старі країни, тільки щоб відвідати своїх родичів. Незважаючи на це, повільні та незручні способи пересування та величезні відстані, що розділяють австралійські міста, як правило, обмежувались тільки найважливішими поїздками з метою торгівлі, а також з професійною метою: в пошуку роботи або для нових можливостей і поселень. Ситуація на континенті дещо змінилася з прокладенням залізничних колій та появою залізничного транспорту, що об’єднував різні штати та головні міста країни. Туристичний рух продовжувався в основному залізницею, а також морським транспортом. Епоха сімейних автомобілів почалася в 1930-х рр. Тоді вони використовувалися для коротких внутрішньодержавних мандрівок.

 Після Другої світової війни неухильно зростали подорожі з будь-якими цілями. У цей період була заснована Австралійська національна туристична асоціація з бюро у Великій Британії та США [2]. Організація отримала державне фінансування на додаток до внесків промисловості та енергійно пропагувала країну за допомогою плакатної компанії, а з 1934-1974 рр. – через журнал «Walkabout» [3]. З серпня 1946 р. «Walkabout» також став офіційним журналом створеного Австралійського географічного товариства  – Australian Geographical Society (AGS), заснованого за рахунок гранту 5000 фунтів стерлінгів від ANTA, його банерний індекс із написом Journal of the Australian Geographical Society. Згодом цю роль виконував Журнал Australian Geographic. Пізніше за підтримки Австралійської національної асоціації реклами, а потім і Австралійської туристичної комісії, він отримав назву  Australia’s Way of Life Magazine.

 Зростання міжнародних подорожей розпочалося після Великої депресії, коли в 1934 р. були організовані перші круїзи між Новою Зеландією та Австралією. Тоді континент пережив бум міжнародного туризму зі зростанням комерційних міжнародних рейсів у 1960-х рр. За останні два десятиліття ХХІ ст. міжнародний туризм продемонстрував значне зростання: кількість відвідувачів подвоїлася: з 2,5 мільйонів у 1992 р. до 8,7 мільйонів у 2019 р.

 У період після Другої світової війни поява нових вдосконалених методів транспортування в поєднанні з підвищенням рівня життя та енергійною рекламою іноземних напрямів перетворили міжнародні подорожі на масовий різновид відпочинку. Нові океанські лайнери значно скоротили час у дорозі, а подорожі на автомобілі та автобусі зросли в багатьох країнах. Найбільш за все вдосконалилися авіаперевезення. Вони стали доступними, швидшими, безпечнішими та дешевшими. Початок епохи реактивних літаків у 1960 р., коли більші літаки перевозили понад 100 пасажирів зі швидкістю приблизно 600 миль на годину, зменшило світ вдвічі за часом. Підвищення рівня життя в післявоєнний період призвело до збільшення витрат на туризм, що робить його більш важливим для національної економіки [4].

 У світлі того, що Австралія є чи не найдивнішим материком на планеті, неважко припустити, що ця країна є благодатним місцем для туризму. Таке припущення не буде безпідставним, оскільки туристична галузь і справді приносить Австралії солідний дохід.

 Величезна країна, шоста за площею у світі, змогла об’єднати естетику урбанізму з незайманими природними об’єктами. Саме сюди приїжджають туристи, щоб відвідати найкращі екологічні парки у світі, а також помилуватися творіннями сучасного архітектурного та інженерного мистецтва. Австралія як і США, Мексика або Нова Зеландія, розташована на території, яка тривалий час була заселена аборигенами. Їхня культура і вірування дуже контрастують із традиційними європейськими. На відміну від інших подібних країн, австралійці змогли зберегти унікальні природні об’єкти в їхньому первозданному вигляді. І хоча чисельність місцевого населення в епоху британської колонізації дійсно дуже скоротилася, їх культура збереглася в скелі, що дбайливо охороняється державою. Головні пам’ятки Австралії – зазвичай древні об’єкти. У печерах національних парків на скелях та камінні збереглися написи, залишені аборигенами понад 30 тисяч років тому. Тут же було виявлено одні з найдавніших людських останків у світі. Австралія пропонує туристам з’єднатися з природою, полюбити її, поринути у містичний світ аборигенів. Таємниче озеро Хіллер, що знаходиться на острові Міддл є одим з найдивовижніших водних об’єктів у світі. Води озера Хіллер завжди мають ніжний рожевий колір. Ця яскрава пляма води оточена найчистішим білим піском і сіллю, а також соковитими евкаліптовими лісами. До сьогодні причина появи такого відтінку у воді залишається загадкою. Гіпотези про те, що воду забарвлюють особливі мікроорганізми або їхню взаємодію із солями, були спростовані ще в середині минулого століття. Втім, дивовижна природа цієї країни є суцільною загадкою.

 Також країна відома, як головна локація для занять серфінгом. Широкі узбережжя з білим піском, а також бурхливі океанічні хвилі чудово підходять для такого спорту. Але не єдиний серфінг привертає туристів. Активний відпочинок в Австралії – це один із головних видів туризму. Природні особливості та рельєф дозволяють займатися скелелазінням, альпінізмом тощо. Щоб відчути дух та атмосферу Австралії, варто відвідати її головні природні об’єкти, познайомитись із сучасним мистецтвом урбанізму, а також обов’язково скуштувати кілька національних страв. Така подорож запам’ятається на довгі роки.

 Для подорожування та відпочинку по Австралії, її клімат є особливим та має свої переваги. Континент розташований у трьох кліматичних поясах. У північній частині це субекваторіальний клімат з комфортною середньою температурою 24 градуси і високою вологістю. Центральна частина країни відрізняється сухим та вологим тропічним кліматом. У деяких місцях тут комфортна для відпочинку температура, особливо у курортний сезон. Але є сухі місця з пустельними випаленими територіями. У західній частині країни є приємний субтропічний клімат. Оскільки екологічні природні парки та курортні зони рівномірно розташовані по всій території країни, турист зможе відпочити тут у будь-яку пору року. М’які кліматичні умови підходять для оздоровчого туризму. Особливо приємно відпочивати в регіонах, де за вікнами готелю океан чи море, а довкола – тропічні зарості.

 Унікальне природне середовище, багата історія та культура, мультикультурне суспільство, високоякісна їжа та вина роблять Австралію все більш популярним напрямком для туризму. Туристична галузь робить великий внесок у структуру експортних доходів Австралії. Частка кулінарного та винного напрямків туризму також збільшується відповідно до зростаючої міжнародної репутації Австралії, як виробника високоякісних вин та постачальника свіжих, вироблених у регіоні, харчових продуктів. Австралія також є привабливим міжнародним напрямком для корпоративних ініціатив, бізнес-подій та зустрічей. Найбільша кількість туристів прибуває до Австралії з Нової Зеландії, потім йдуть Китай, США, Великобританія, Сінгапур, Японія, Малайзія, Південна Корея, Індія, та Гонконг [5, 6].

 Особливості австралійської кухні – це суміш кулінарних традицій Європи, Середземномор’я та Азії. Приміром, жителі країни із задоволенням обідають традиційним «пирогом-поплавком». Він має м’ясну начинку і подається разом із томатним соусом та гороховим пюре. При цьому національна кухня не позбавлена і кулінарних традицій аборигенів. У ресторанах часто готують м’ясо страуса ему, кенгуру, крокодила. У страви додають анісовий мирт, тасманійський перець, горіхи макадами, а також пальчикові лайми та австралійський шпинат. Одні з найцікавіших ласощів, які пропонує австралійська кухня туристам, – це солона паста Веджимайт. Її готують з додаванням горіхів та дріжджового екстракту. Паста легко замінює джем, який намазують на тости чи крекери.

 Отже, з приїздом в нову країну, а особливо в таку як Австралія зі своїми неповторними краєвидами, туристи мають можливість скуштувати їхню національну кухню, і зробити свої смакові висновки, щоб не одноразово скуштувати їх на відпочинку.

 Основні туристичні центри Австралії включають прибережні міста Сідней, Канберра, Брісбен і Мельбурн, а також інші відомі напрямки, як, регіональний Квінсленд, Золотий берег і Великий Бар’єрний риф, найбільший у світі риф, Улуру та австралійська глибинка є іншими популярними місцями, як і Тасманійська пустеля. Унікальна австралійська дика природа також є важливим об’єктом туризму країни.

 Один із туристичних центрів Австралії являється Мельбурн. Місто вважається одним із основних комерційних, промислових та культурних центрів Австралії. Мельбурн також часто називають «спортивною та культурною столицею» країни, оскільки в ньому проходять багато спортивних та культурних подій у житті Австралії. Туризм є основною галуззю в Мельбурні, місто виконує три функції. По-перше, це значний регіон туристичного походження, де мешканці Мелбурна багато подорожують за кордон і між штатами, а також регулярно відпочивають на прибережних курортах і в будинках відпочинку поблизу. По-друге, Мельбурн є воротами до інших напрямків, спочатку через свій порт, але і через аеропорт Мельбурна в Тулламаріні. По-третє, і, мабуть, найбільш помітно, Мельбурн є важливим напрямком. У 2003 р. Мельбурн прийняв 23 мільйони ночей міжнародних відвідувань і 20 мільйонів ночей внутрішніх відвідувань, що робить його другим за популярністю місцем після Сіднея в Австралії.

 Після золотої лихоманки Мельбурн став основним напрямком для внутрішніх туристів, особливо зі штату Вікторія. Основними визначними пам’ятками були спортивні та культурні установи, такі як Кубок Мельбурна, Сільськогосподарське шоу та Мельбурнський зоопарк. У 1888 р. Столітня виставка зібрала два мільйони відвідувачів. Щоб допомогти цим туристам, Вікторіанські залізниці створили «Довідковий офіс» на станції Спенсер-стріт. Після завершення виставки це стало постійним туристичним бюро. Протягом наступних 70 р. Вікторіанські залізниці несли основну відповідальність за розвиток туризму [7].

 З 1960-х р. дешеві авіаперевезення зробили Мельбурн більш доступним для міжнародних ринків. Більшість цих відпочиваючих – зі Східної Азії, Великобританії, Північної Америки та Північної Європи. Відображаючи цю тенденцію, відповідальність за туристичний маркетинг перейшла з Вікторіанської залізниці на Австралійську туристичну комісію (тепер Tourism Australia), Tourism Victoria, Мельбурнський конгрес і бюро відвідувачів і Мельбурн Сіті.

 Не маючи впізнаваної ікони (наприклад, Сіднейський міст Харбор-Брідж), маркетинг Мельбурна як туристичного місця просуває широкий спектр загальних атрибутів. Сюди входять магазини, ресторани, трамваї, спорт, сади, збудована спадщина 19-го ст., виноробні події та фестивалі. Європейський колорит Мельбурна часто підкреслювався, як з точки зору його фізичної структури, так і культури кафе в центрі міста. Серед основних визначних пам’яток – Мельбурнський зоопарк, заповідник Хілсвілл, Пуфінг Біллі та Королівський ботанічний сад.

 За межами Мельбурна основні визначні пам’ятки в регіонах, такі як Соверен-Хілл у Баллараті та Парад пінгвінів на острові Філліп, виявляють, що багато відвідувачів залишалися на ніч у Мельбурні та відвідували їх під час одноденних поїздок. Дійсно, у 2003 р. 89% міжнародних відвідувачів штату Вікторії було проведено в Мельбурні. Дисбаланс у надходженні доходів є джерелом великої напруги між метрополією та регіональними районами.

 Загалом в Мельбурні робиться великий акцент на масштабних міських реконструкціях, які обслуговують як туристів, так і місцевих жителів. Як і в інших великих містах, вони розташовані в занедбаних районах, таких як портові та залізничні райони, і поєднують магазини, ресторани та туристичні визначні пам’ятки. Прикладами включають площу Федерації (місце інформаційного центру для відвідувачів Мельбурна), Саутбенк і Доклендс [8].

 Австралія є домом для деяких з найбільш культових визначних пам’яток світу. Під час подорожі туристи Австралії мають чудову можливість відвідати відомі пам’ятки континенту. З найпопулярніших включають:

 Сіднейський оперний театр є синонімом Сіднея як міста. Унікальність дизайну Оперного театру зробила будівлю оголошеною об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щороку його відвідує 8,2 мільйона людей. У будівлі є театри, студії, концертний зал, виставкові зали та кінотеатр, проте більшість туристів цікавить лише зовнішній дизайн будівлі.

 Великий Бар’єрний риф є однією з найбільших живих споруд у світі і занесений до списку Всесвітньої спадщини. Риф, який видно з космосу, є домом для понад 3000 коралових рифів, 600 континентальних островів, 300 коралових рифів і мангрових островів. Понад 2 мільйони туристів на рік приїжджають, щоб відчути риф через підводне плавання, човни зі скляним дном і гідролітаки [9].

 Улуру інший об’єкт Всесвітньої спадщини, (колишня скеля Айерс), він розташований у національному парку Улуру-Ката Тьюта на Північній території. Червоний моноліт має висоту 348 метрів і є першим пунктом призначення для тих, хто подорожує глибинкою, з понад 300 000 відвідувачів щороку. Схід і захід сонця є особливо популярними часами для відвідувань, оскільки кольори скелі та навколишньої місцевості змінюються під впливом мінливого світла. Улуру, національний парк Какаду та острів Фрейзер є основними природними пам’ятками. Улуру виграв австралійську премію Qantas Australian Tourism Awards 2013 р. і був визнаний найкращою великою туристичною визначною пам’яткою Австралії [10].

 Бонді-Біч – це культовий австралійський пляж, де розташований один із найстаріших у світі рятувальних клубів для серфінгу, відомий своїм чудовим розташуванням у центрі міста та фантастичними краєвидами. Пляж є домом для багатьох культурних заходів, які відбуваються протягом року, і поруч із різноманітними кафе, ресторанами та іншими пляжними пам’ятками. Понад одного мільйону відвідувачів приїжджає на пляж щороку. 

 Херві-Бей – популярне туристичне місто з широкими можливостями для спостереження за китами, хоча на узбережжі Австралії є багато інших місць, де можна побачити китів.

 Острів Фрейзер вважається найбільшим піщаним островом у світі з площею 1840 км².  В 1992 р. острів Фрейзер включили до списку Світової спадщини ЮНЕСКО як неповторний природний пам’ятник. Це також найбільший острів Квінсленда, який був заселений людьми впродовж 5000 років. На острові є тропічні ліси, евкаліптові ліси, мангрові ліси, валлі та торф’яні болота, піщані дюни та прибережні верески. На острів можна дістатися на поромі з Рівер-Хедс (на південь від затоки Херві) до затоки Кінгфішер і Крік Ванггулба або Іскіп-Пойнт на північ від пляжу Рейнбоу до Хук-Пойнт, або чартерним рейсом з аеропорту Маручідор.

 Озеро Гіппсленд та острів Кенгуру. На чудесах Хіллера унікальні водні об’єкти Австралії не закінчуються. Водойма Гіппсленд, або, як його ще називають, «Вогонь з пекла», привертає увагу туристів будь-якої пори року. Вдень це просто гарне озеро, оточене папоротевими чагарниками та мальовничими стрімчаками. Але вночі вода в ньому починає світитися яскравим блакитним світлом, ніби озерну гладь пронизують язики полум’я. Таємницю такого світіння розкрили давно. Особливі рослини та мікроорганізми, які уподобали дно водоймища, наділені здібностями біолюмінесценції (свічення). Підібравши тури в Австралію з України з відвідуванням Гіппсленду, можна отримати масу задоволення та відчуття справжнього природного дива.

 Якщо подумати про першу асоціацію з Австралією, то практично відразу спливає назва одного з головних символів країни – кенгуру. На честь нього названо один із найбільших австралійських островів. На його території острова Кенгуру проживають ще й унікальні стародавні тварини, які збереглися завдяки щасливому випадку. Тут чудово почуваються качконоси, опосуми, коали, карликові пінгвіни. Довгий час ця земля була ізольована від зовнішнього світу. На її території розташовані національні та резерваційні парки, які дбайливо охороняються.

 Туризм в Австралії є важливою частиною австралійської економіки і складається з внутрішнього та міжнародного компонентів. У 2015 р. в Австралії було 7,4 мільйона іноземних відвідувачів [11], а за рік до червня 2019 р. – 8,6 мільйона, що на 3% більше [12]. В туристичні сфері країни 2014-2015 рр.. працювало 580 800 осіб, що становить 5% робочої сили [13]. Близько 43,7% осіб, зайнятих у сфері туризму, були неповний робочий день. Туризм також приніс 8,0% загальних експортних надходжень Австралії в 2010-2011 рр. [13]. 15 листопада 2010 р. уряд Австралії оприлюднив Потенціал туристичної індустрії на 2020 р., згідно з якою вартість австралійської туристичної індустрії оцінювався в 140 мільярдів доларів США. Це зростання значною мірою обумовлено ключовими ринками, що розвиваються, включаючи Китай, який, за оцінками, став найбільшим економічним внеском у австралійський туризм до 2020 р. [14].

 У 2014-2015 рр. туризм становив 3,0% ВВП Австралії, вносячи 47,5 мільярдів австралійських доларів у національну економіку. У 2019 р. внесок склав рекордні 44,6 мільярда доларів [3]. Внутрішній туризм є значною частиною індустрії туризму, що становить 73% від загального ВВП прямого туризму [13].

 Незважаючи на глобальні економічні проблеми та природні катаклізми у 2010-2011 рр., зростання туризму в Австралії підтримувалося збільшенням споживання (на 4,4% за останні кілька років, в основному через збільшення кількості іноземних відвідувачів). Завдяки сильному австралійському долару в 2010-2011 рр. також спостерігалися рекордні 7,4 мільйона короткострокових резидентів, які виїхали з Австралії, що на 9,9% більше, ніж у 2009-2010 рр. Споживання внутрішніх туристів у 2010-2011 рр. зростало менш ніж вдвічі швидше, ніж іноземні (на 2,1% порівняно з 4,4%) [15].

 Китай є найбільш швидкозростаючим туристичним ринком Австралії. Кількість китайських відвідувачів з 2006 по 2012 рр. збільшилася більш ніж вдвічі, досягнувши піку в 626 400 осіб, у 2012 р. вперше перевищила кількість прибувших із Великобританії [16]. У 2013 р. Китай був найбільш швидкозростаючим туристичним ринком Австралії [17]. У 2017 р. Китай обійшов Нову Зеландію, як головне джерело відвідувачів Австралії, а в 2019 р. китайські відвідувачі досягли піку в 1,4 мільйона і внесли в економіку Австралії близько 12 мільярдів австралійських доларів. Основною метою поїздки до Австралії були відпустки, 677 000 відвідувачів приїхали до Австралії з метою відпочинку. Найпопулярнішими напрямками відвідувачів були Сідней з 57%, Мельбурн з 51% і Брісбен з 21%. Китайські відвідувачі перебували в Австралії в середньому 43 ночі. Населення Китаю становить 1,38 мільярда людей, тобто менше 1% населення відвідало Австралію в 2019 р. [18]. За словами керуючого директора Tourism Australia Ендрю Мак Евоя, китайці є найдорожчими відвідувачами країни.

 Щодо організацій, які  займаються просуванням і маркетингом, окрім федеральних і державних органів влади, у галузі є також Рада з індустрії туризму Австралії (ATIC), [19] яка включає просування Австралійської програми акредитації туризму, Австралійської туристичної нагороди та рейтингу зірок Австралії; та Австралійська рада з експорту туризму (ATEC) [20].

 Розглянувши теперішній стан рекреаційно-туристичного потенціалу континенту у зв’язку з Covid-19 – Пандемія вплинула на прибуття міжнародних туристів, оскільки Австралія закрила свої міжнародні кордони в березні 2020 р., але відносно низького рівня випадків в деяких регіонах країни означав, що внутрішні подорожі все ще були можливими. Станом на листопад 2021 р. кордони для Австралії відкрито, і повністю вакцинованим австралійцям дозволено літати за кордон без винятку. Наразі громадянам Нової Зеландії дозволено в’їзд в країну, а громадяни Сінгапуру, було дозволено в’їзд в Австралію вже з 21 листопада 2021 р. [21].

 COVID-19 мав руйнівний вплив на міжнародні подорожі до Австралії за останні 2 роки. Дані показують вплив цього на туристичну індустрію Австралії. Результати за рік, що закінчився у вересні 2020 року, були значним відхиленням від рівня до пандемії. Підсумкові результати порівнюються з роком, що закінчився у вересні 2019 р. (період до COVID-19).

 Основні результати за рік, що закінчувався у вересні 2021 р., включають:

 • кількість міжнародних відвідувачів впала на 98,2% до 155 469
 • витрати міжнародних відвідувачів знизилися на 97,1% до 1,3 мільярда доларів
 • кількість ночей відвідувачів скоротилася на 96,2% до 10,4 мільйона.

 Австралія зазнала значних втрат у п’ятірці найбільших міжнародних ринків відвідувачів:

 • Кількість відвідувачів з Китаю впала на 99,7%. Це була втрата 1,3 мільйона відвідувачів. Витрати впали на 99,4%, або на 12,2 млрд доларів.
 • Кількість відвідувачів Нової Зеландії впала на 93,0%. Це була втрата 1,2 мільйона відвідувачів. Витрати впали на 88,6%, або на 2,3 млрд доларів. Нова Зеландія зазнала найменших втрат з усіх ринків, зафіксувавши 89 000 відвідувачів. Це було більше половини (57%) усіх відвідувачів Австралії за рік, що закінчився у вересні 2021 р.
 • Кількість відвідувачів Сполучених Штатів Америки впала на 98,9%. Це була втрата 763 000 відвідувачів. Витрати впали на 96,4%, або на 3,9 млрд доларів.
 • Кількість відвідувачів Великобританії впала на 98,9%. Це була втрата 662 000 відвідувачів. Витрати впали на 96,3%, або на 3,2 млрд доларів.
 • Кількість японських відвідувачів впала на 99,7%. Це була втрата 454 000 відвідувачів. Витрати впали на 99,3%, або на 2,1 млрд доларів.
 • Загальні втрати від міжнародного та внутрішнього туризму з початку пандемії в березні 2020 р. досягли 128,3 мільярда доларів.

 З березня 2020 р. по вересень 2021 р. міжнародний туризм зазнав збитків у розмірі 62,5 мільярда доларів. Це сталося через закриття міжнародних кордонів через пандемію COVID-19.

 За цей же період були додаткові втрати:

 • 49,8 мільярдів доларів від внутрішніх подорожей за ніч
 • 16,0 мільярдів доларів від одноденних подорожей всередині країни [22].

 Висновок.

 Значний пoтенцiал тyристичнo-рекреацiйних ресyрсiв викликає великий пoтiк мандрiвникiв з рiзних країн свiтy, який пoстiйнo збiльшyється. Кoшти, щo надхoдять в екoнoмiкy країни вiд тyристських витрат сприяють її рoзвиткy. Зрoстаючий пoпит на тyристичний прoдyкт викликає зрoстання йoгo вирoбництва та oбсягiв прoдажiв, активiзyє спoживчий ринoк в тyристичних центрах, сприяє зрoстанню iнвестицiйнoї привабливoстi тyристичнoї галyзi Австралiї.

 Сyкyпнiсть yсiх цих фактoрiв свiдчить прo те, щo країна-кoнтинент має сyттєвi передyмoви для пoдальшoгo рoзвиткy iснyючих тyристичних напрямкiв, ствoрення нoвих фoрм тyристичних прoдyктiв, реалiзацiї свoгo пoтенцiалy та ефективнoгo викoристання тyристичних ресyрсiв, oсoбливo на малooсвoєних теритoрiях. Загалом, перспективи розвитку туризму в Австралії скеровані на підтримку зрівноваженого розвитку території. У першу чергу це збереження природної та історико-культурної спадщини з одночасним підвищенням її популярності серед туристів, модернізація існуючої і створення нової туристичної інфраструктури, використання найкращого світового досвіду у впровадженні туристичних продуктів і підвищення якості обслуговування туристів. Велика увага приділяється інноваційним та інвестиційним проектам  у галузі туризму.

 

Список використаних джерел:

 1. Влияние туризма на экономику государства. Режим доступу: https//www.skole.com.ua
 2. «Overseas publicity». News Adelaide. May 1, 1929. p. 4. Retrieved July 24, 2016. Режим доступу: https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/129139634
 3. Rolls Mitchell, Johnston Anna, Travelling home, Walkabout magazine and mid-twentieth-century Australia, London, UK New York Anthem Press, an imprint of Wimbledon Publishing Company(2016)
 4. Tourism White Paper: A Medium to Long Term Strategy for Tourism (PDF). Commonwealth of Australia. 2003. OCLC 223716418. Archived from the original on 2006-03-28.
 5. Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade. Режим доступу: http://www.dfat.gov.au/aib/overview.html; 
 6. World Travel and Tourism Council. Travel&Tourism Economic Impact 2017/ Australia. Режим доступу: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impactresearch/countries-2017/australia2017.pdf. P. 1, p. 5.
 7. Davidson Jim, Peter Spearritt. Holiday business: tourism in Australia since 1870, The Miegunyah Press at Melbourne University Press, Melbourne, 2000.
 8. Richardson John I. A history of Australian travel and tourism, Hospitality Press, Melbourne, 1999. 
 9. "Outlook for the reef: Commercial tourism". Great Barrier Reef Marine Park Authority. Retrieved 9 November 2011.
 10. Tony Burke (18 February 2013). "Uluru wins top tourism award". Media Release. Commonwealth of Australia. Retrieved 6 July 2013.
 11. "Visitor Arrivals Data". Tourism Australia. Archived from the original on 2015-09-05. Режим доступу: https://web.archive.org/web/20150905135526/http:/www.tourism.australia.com/statistics/arrivals
 12. LATEST INTERNATIONAL VISITOR SURVEY (IVS) RESULTS – Year Ending June 2019. Режим доступу: https://www.tra.gov.au/data-and-research/reports/international-visitor-survey-results-september-2021/international-visitor-survey-results-september-2021
 13. Australian Bureau of Statistics. "Tourism Satellite Account 2014–15:Key Figures". Режим доступу: https://www.abs.gov.au/statistics/economy/national-accounts/australian-national-accounts-tourism-satellite-account/latest-release
 14. "Working with Tourism Australia GLOBAL MARKETING PROSPECTUS 2013/14". Режим доступу: https://www.tourism.australia.com/en/404.html
 15. "Australian National Accounts: Tourism Satellite Account, 2010–11". Australian Bureau of Statistics. Режим доступу: https://www.abs.gov.au/statistics/economy/national-accounts/australian-national-accounts-tourism-satellite-account/latest-release
 16. "2012 in Numbers: Australian Tourism Statistics". Car Hire Search. Retrieved 2013-02-23. Режим доступу: https://www.carhiresearch.com.au/2012-in-numbers-australian-tourism-statistics/
 17. Nicole Chettle (4 June 2013). "Australia targets China for tourism boost". ABC News. Australian Broadcasting Corporation. Retrieved 6 July 2013. Режим доступу: https://www.abc.net.au/news/2013-06-04/china-tourism-boom/4732668
 18. "Chinese Tourism in Australia – Statistics". Camper Champ. Retrieved 2020-03-19. Режим доступу: https://camperchamp.com.au/statistics/australia/chinese-visitors/
 19. Australian Tourism Industry Council, (issuing body.) (2000), Australian Tourism Industry Council, Australian Tourism Industry Council, retrieved 4 March 2019 Режим доступу: https://trove.nla.gov.au/work/230637160
 20. Australian Tourism Export Council (2000), ATEC : Australian Tourism Export Council, Australian Tourism Export Council, retrieved 4 March 2019. Режим доступу: https://trove.nla.gov.au/work/185779602
 21. Choudhury, Saheli Roy (2021-11-01). "Australian borders are finally open. Here’s who will be allowed in". CNBC. Retrieved 2021-11-01. Режим доступу: https://www.cnbc.com/2021/11/01/australia-reopens-its-borders-to-new-zealand-and-singapore.html
 22. COVID-19. Режим доступу: https://www.tra.gov.au/data-and-research/reports/international-visitor-survey-results-september-2021/international-visitor-survey-results-september-2021