Федоровська Оксана Олександрівна

викладач вищої кваліфікаційної категорії 

Відокремленого структурного підрозділу

«Ірпінський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів 

і природокористування України»,

м. Ірпінь

 

 Анотація: У статті охарактеризовано переваги дистанційних технологій; проаналізовано впровадження дистанційного навчання для студентів закладу фахової передвищої освіти з української мови і літератури.

 Ключові слова: дистанційне навчання, технології навчання. 

 

 Сучасна освіта зумовлює впровадження та використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі закладу фахової передвищої освіти. Викладач повинен формувати у здобувачів освіти уміння вчитися, самостійно здобувати знання, розвивати логічне і критичне мислення, творчу уяву, формувати мовленнєву культуру. У практику роботи викладача ввійшли нові методи і технології навчання, зумовлені дистанційним навчанням внаслідок світової пандемії. Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати здобувачів освіти, вирішувати технічні проблеми виявилось зовсім не просто, адже дистанційна форма навчання передбачає доступ до інтернету, технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього процесу, а також те, що викладачі володіють технологіями дистанційного навчання.

 Дистанційне навчання може проводитися у двох формах: онлайн і офлайн. Заняття онлайн – це обмін інформацією в режимі прямої трансляції. Традиційним стало використання програм Zoom, CiscoWebex, а також Discord, яка призначена для створення спільнот, зокрема і освітньої. Додаток може організовувати голосові конференції з налаштуванням каналу зв'язку, створювати публічні й приватні чати для обміну текстовими повідомленнями. При цьому між викладачем та студентською аудиторією існує безпосередній зв’язок: пряма відеотрансляція, демонстрування презентації (зокрема колективний перегляд відео); обмін документами Microsoft Office; демонстрування робочого стола або активних програмних додатків із комп’ютера викладача. Недоліком використання цієї програми є те, що за умови підключення більше 25 осіб не можна вмикати відеотрансляцію. З переваг слід відзначити відсутність часового обмеження, постійний доступ до чату (на відміну від програми Zoom, у якій діє 40-хвилинне обмеження), а також створення серверу для всього навчального закладу (окремі канали для кожної групи, спільні канали для заходів, призначення ролей – адміністратор, викладач, студент).

 На заняттях з української мови і літератури в Discord можна використати такі електронні ресурси:

  • відеоуроки з української мови, української літератури (https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons);
  • сайт Олександра Авраменка (http://xn--80aafnzkijm.xn--j1amh/; http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky);
  • «Лайфхаки з української мови», або Українська мова для дорослих і школярів (https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/);
  • вправи для вивчення української мови від «Тренажера з правопису української мови» (https://webpen.com.ua/);
  • курс лекцій від WiseCow з української літератури (https://wisecow.com.ua/literatura/ukrayinska literatura- v- imenax/);
  • Шістдесятництво (https://www.youtube.com/watch?v=ZU16kw_fDzU);
  • Василь Симоненко – український поет-шістдесятник (https://www.youtube.com/watch?v=7GMS2GejAZE);
  • Дмитро Павличко. Вірш «Два кольори», який став народною піснею (https://www.youtube.com/watch?v=XyhJNOSEDTM) тощо.

 Під час використання офлайн-технологій матеріали занять зберігаються на платформі для проведення дистанційного навчання, здобувачі можуть опрацювати їх у будь-який час. Зручним є модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище Moodle. Це великий набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, у тому числі дистанційного. Moodle можна використовувати під час навчання студентів як в комп'ютерних класах навчального закладу, так і для самостійної роботи.

 Платформи «Всеосвіта», «На Урок» (https://naurok.com.ua/; https://vseosvita.ua/test) дають можливість педагогу як створювати інтерактивні тести, так і використовувати готові з бібліотеки. Також на цих платформах проводяться Всеукраїнські інтернет-олімпіади, конкурси. Упродовж навчального року студенти, які здобувають повну загальну середню освіту, можуть взяти участь як в осінній, так і у зимовій олімпіаді, перевіривши свої знання, та повторити вивчене.

 Сервіс Google Диск призначений для зберігання і редагування файлів. Його зручно використовувати для перевірки письмових (есе, твір, розгорнута відповідь на питання), усних робіт (усний переказ, діалог), а також оцінювання вивчених напам’ять творів письменників. У соціальних мережах вайбер, телеграм також можна створити групу і підтримувати тісний зв'язок зі студентами, викладаючи у ній завдання, оговорювати терміни виконання. Студенти мають можливість надсилати виконані завдання на особистий номер (без загального доступу). Отже, Moodle, Google Диск і вайбер доповнюють онлайн формат спілкування і роблять дистанційне навчання максимально продуктивним.

 Дистанційне навчання української мови і літератури сприяє виробленню у здобувачів освіти самостійності, відповідальності, умінню самостійно засвоювати потрібну інформацію, вчитися культурі спілкування під час відеотрансляції, у голосовому і текстовому чатах, користуватися мережею Інтернет. Звичайно, навчання на відстані виявило і ряд проблем: не всі вчасно приступають до виконання завдань, здобувачі освіти виконують переважно тестові завдання, а творчі залишають поза увагою. Можна стверджувати, що запропоновані програми, сервіси, соціальні мережі, електронні ресурси є раціональними, оскільки розширюють можливості традиційного навчання, урізноманітнюють його, посилюють інтерес до української мови і літератури, покращують якість знань, підвищують рівень мотивації до навчання, стимулюють розвиток інтелекту здобувачів, а також змінюють і удосконалюють методику викладання предметів гуманітарного циклу в умовах пандемії.

 Отже, упровадження дистанційної форми навчання в закладах освіти – виклик часу і перевірка на готовність її сприйняття. Ця форма освітньої діяльності вимагає від усіх її учасників насамперед усвідомленого підходу до навчання, умінь працювати з інтернет-ресурсами й сучасними інтернет-технологіями. І найважливіша роль у цьому належить педагогу: лише свідома, грамотна й відповідальна робота викладача відобразиться на результаті роботи здобувача освіти.

 

Література:

  1. Яценко Т., Міщенко О. Шкільне дистанційне навчання літератури: від можливості до необхідності // https://lib.iitta.gov.ua.
  2. Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації// https://mon.gov.ua/ua.