П. М. Парфенюк

Завідувач сектору автотоварознавчих

досліджень відділу товарознавчих та

гемологічних досліджень

Вінницький науково-дослідний 

експертно-криміналістичний

центр МВС України

Україна, місто Вінниця

 

 Важливість даної теми обумовлена складністю процедури визначення ринкової вартості пневматичних шин, що залежить від особливостей їх конструкції та умов експлуатації.

 Пневматична шина, являється одним з найбільш важливих елементів автомобіля, яка має складну конструкцію та розміщується на ободі колеса. Шина сприймає вертикальне навантаження від ваги автомобіля та всі зусилля, які виникають у місці контакту шини з дорогою при пришвидшенні, гальмуванні та повороті автомобіля. Шина також поглинає та пом’якшує удари, які виникають під час руху автомобіля дорогою. Під час руху автомобіля еластична пневматична шина у нижній частині деформується, дрібні нерівності дороги поглинаються за рахунок деформації шини, а великі викликають повільне переміщення вісі колеса. Така особливість шини називаються згладжуючою. Згладжуюча здатність шини обумовлена пружними властивостями стислого повітря, яким заповнена шина. При деформації шини неминуче виникають втрати енергії, обумовлені внутрішнім тертям у матеріалі шини. Внутрішнє тертя підвищує температуру шини, що несприятливо позначається на її довговічності. Чим більше деформація шини, тим більше витрати енергії на внутрішні втрати і тим більша потужність витрачається на рух автомобіля. Властивості і роботоздатність шини в значній мірі залежать від її конструкції. Найважливішою властивістю будь-якої шини – забезпечення надійного зчеплення з дорожнім покриттям. Ця задачу виконує резина протектора, облягаючи завдяки своїй еластичності мікронерівності дороги в місці контакта, відповідно чим більше висота протектора, тим краще зчеплення з дорогою [1].

 Шина як складова частина КТЗ відноситься до швидкозношуваних складників, які в процесі технічної експлуатації КТЗ періодично замінюються. Завдяки несівній здатності, властивостям зчіплюватись з дорожнім покриттям, пружнов'язким деформаціям у радіальному, боковому і тангенціальному напрямках шини реалізуються тягові і гальмові властивості КТЗ, чим досягається його керованість, курсова стійкість, паливна економічність, допустимий рівень акустичного шуму, комфортабельність руху - характеристики, що визначають безпечність конструкції і споживчі властивості КТЗ [2]. Згідно наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 26.07.2013 № 549 «Про затвердження Правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі» [2] шина пневматична це пружна оболонка, призначена для установлення на ободі колеса, яка утворює разом з цим колесом суцільну, переважно тороїдальну, закриту порожнину, яка містить газ (повітря) і яка призначена для використання під тиском, що перевищує атмосферний. У комплекті пневматичної шини може бути пневматична камера, обідна стрічка.

 Згідно п. 7.36. Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів (далі – Методики) [3] ринкова вартість окремої складової частини враховує її комплектність і фактичний технічний стан, умови, у яких вона експлуатувалася (зберігалася), особливості кон’юнктури ринку регіону. Ринкова вартість складової частини КТЗ з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу визначається за формулою:

 

                                      Ссз = Цс х (1- Ез),                                                    (1)

 де

 Цс – ціна нової складової частини;

 Ез – коефіцієнт фізичного зносу пневматичних шин.

 

 При визначенні вартості нової шини проблем не виникає, а от при визначенні вартості бувшої у користуванні шини виникає ряд проблем, які потребують уваги. Так згідно п. 7.48. Методики [3], коефіцієнт фізичного зносу пневматичних шин КТЗ (Еш) визначається згідно з даними таблиці 3.4 додатка 3. Шини мотоциклів, моторолерів, мопедів, які були в експлуатації 7 років, та шини інших КТЗ, які були в експлуатації 10 років, мають ринкову вартість, що дорівнює нулю незалежно від ступеня їх зношеності. 

 Якщо виробником КТЗ чи пневматичної шини в експлуатаційній документації встановлено призначений строк експлуатації, у разі його досягнення шини мають ринкову вартість рівну нулю незалежно від ступеня зношеності їхнього протектора.

 Для пневматичних шин з малою інтенсивністю експлуатації (з середнім місячним пробігом менше однієї тисячі кілометрів) у зв'язку з утратою шинами внаслідок старіння необхідних характеристик для кожного (наступного за п'ятим, а для мототехніки - за четвертим) року експлуатації ринкова вартість додатково зменшується пропорційно зменшенню норм середнього ресурсу згідно з даними таблиці 3.5 додатка 3 (згідно п. 7.51. Методики [3]).

 Відповідно до п. 7.51. Методики [3] дефекти пневматичних шин (складових частин), наявність яких передбачає їх вилучення з експлуатації, визначаються відповідно до правил експлуатації автомобільних шин. Додатково втрата вартості пневматичних шин розраховується за наявності таких дефектів: пошкодження гумового шару покриття робочих поверхонь борта під час монтажу-демонтажу для камерних шин (до 20%), для безкамерних шин (100%), викришування, відколи, порізи, тріщини, пориви, що не порушують зчіпної здатності ґрунтозачіпок (до 20%), плямиста зношеність протектора (до 25%), нерівномірна зношеність протектора, яка локально досягає 50% граничного значення висоти рисунка протектора (до 30%), механічна зношеність гумового шару покриття боковини на глибину до 1 мм (до 40%). 

 Так під час визначення ринкової вартості бувших у користуванні пневматичних шин законодавцем встановлено граничний термін вартості шин, а саме 10 років, по досягненню якого їх вартість дорівнює нулю. Однак реалії життя доводять протилежне. Так більшість водіїв навіть не здогадуються, де саме знаходиться марковання шин та як його розшифрувати. Також на Інтернет платформі з продажу товарів та послуг «www.olx.ua» [4] продаються бувші у користуванні шини, строк експлуатації яких перевищує 10 років, однак їх технічний стан дозволяє їх використання та експлуатацію. Як показує практика кількість використання таких шин складає 18%, що вкотре доводить невірність підходу визначення вартості даної категорії шин. Я вважаю, що бувші у користуванні шини зі строком експлуатації понад 10 років і перебувають у придатному до використання стані мають свою вартість, а граничний строк експлуатації потребує перегляду.

 Враховуючи вищезазначене можна дійти висновку про те, що до Методики [3] необхідно внести зміни, а саме збільшити граничний строк експлуатації бувших у користуванні пневматичних шин мотоциклів, моторолерів, мопедів до 10 років, та шини інших КТЗ до 15 років, оскільки стан економічних подій не відповідає вимогам законодавства.

 

Список використаних інформаційних джерел

1. Lester.ua - интернет-магазин шин и дисков [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://lester.ua. – Назва з екрану.

2. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 26.07.2013 № 549, «Про затвердження Правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.08.2013 за № 1452/23984.

3. Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затверджена наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України 24.11.2003 № 142/5/2092 (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.07.2009 № 1335/5/1159 та № 3207/5/1033 від 21.10.2019), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2009 р. за № 724/16740.

4. Оlx.ua - інтернет-платформа оголошень з купівлі та продажу товарів [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.olx.ua/. – Назва з екрану.