Ю. П. Мельник

Старший судовий експерт сектору 

автотоварознавчих

досліджень відділу товарознавчих та

гемологічних досліджень

Вінницький науково-дослідний 

експертно-криміналістичний

центр МВС України

Україна, місто Вінниця

 

 Ринок транспортних засобів посідає одне з провідних місць у сучасній системі світових товарних ринків, які характеризуються швидкими темпами розвитку. Тенденції останніх років вказують на те, що автомобільний ринок України розвивається за рахунок значних загальних обсягів імпорту легкових автомобілів, і в першу чергу в неторговому обігу, та зростання вторинного ринку. Такі тенденції пояснюються високим попитом на авто іноземного виробництва, оскільки вони мають широкий асортимент, високі споживні властивості та якість, що відповідає ціні.

 Проте визначення ціни таких транспортних засобів, зокрема при їх митному оформленні на території України потребує розроблення та застосування окремих специфічних методів та методик автотоварознавчої експертизи. Тому метою даної роботи є огляд ринку легкових автомобілів з теоретичної точки зору, аналіз його аспектів в розрізі автотоварознавчого дослідження, встановлення процедури вартості колісних транспортних засобів, зокрема митної вартості нерозмитненого та незареєстрованого в Україні автомобіля. Слід зазначити, що митна вартість транспортних засобів значною мірою залежить від таких чинників, як: марка, модель, комплектація, об’єм двигуна, 4 рік випуску, технічного стану (особливо це стосується вживаних транспортних засобів). Постановка завдання - розроблення та впровадження єдиного підходу при здійсненні цінової експертизи транспортних засобів, ввезених, а також аналіз особливостей здійснення їх автотоварознавчої експертизи; застосування критеріїв ідентифікації авто при здійсненні експертизи. Розроблено та практично застосовано нові критерії підтвердження та визначення ціни транспортних засобів, ввезених автомобілів, а також застосовано критерії ідентифікації при здійсненні автотоварознавчої експертизи. 

 Митне оформлення та митний контроль вважається на сьогодні одним із найбільш прогресивних засобів контролю у світі. Варто зазначити, що порядок придбання-продажу автомобілів (нових та таких, що були у користуванні), їх реєстрація регламентується чинним законодавством. Залежно від змін розміру мита на ввезення автомобілів, кількість бажаючих ввезти авто значно збільшується. Після придбання необхідно визначити вартість автомобіля під час перетину кордону України – без врахування митних платежів та зборів, не розмитненого і не зареєстрованого в Україні автомобіля станом на момент виконання експертного дослідження. З метою забезпечення швидкого та прозорого процесу митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України першочергово необхідно здійснити експертну оцінку автомобіля. Під час визначення митної вартості транспортних засобів, які були у використанні, в обов'язковому порядку враховуються такі відомості про автомобіль: загальне значення відсотка зменшення вартості транспортного засобу залежно від технічних, технологічних характеристик та особливостей оцінки, умов та терміну його експлуатації, обслуговування, зберігання, технічного стану, а також залежно від його комплектності, укомплектованості та відсотка зменшення (збільшення) вартості транспортного засобу або величини пробігу тощо. Під час контролю правильності визначення митної вартості транспортних засобів, що були у  використанні, посадові особи митниці використовують такі джерела цінової інформації: періодичні видання – автокаталоги, зокрема «SuperSchwacke»; Методику товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, затверджену наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від 24.07.2009 № 1335/5/1159 та № 3207/5/1033 від 21.10.2019; висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, що мають відповідні повноваження згідно із законодавством; ресурси мережі Інтернет. З метою недопущення заниження митної вартості товарів здійснюється ретельна перевірка документів, що подаються до митного оформлення. У разі встановлення, що документи, які підтверджують митну вартість, містять розбіжності, наявні ознаки підробки або не містять всіх відомостей, що підтверджують числові значення складової митної вартості товарів чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, в обов'язковому порядку здійснюється запити додаткових документів, передбачених частиною третьою статті 53 Митного кодексу України. Перш ніж проводити дослідження, необхідно ознайомитися із основними поняттями та термінами, що використовуються у товарознавчій експертизі та оцінці КТЗ. Колісний транспортний засіб (КТЗ) – транспортний засіб, що призначений для експлуатації переважно на автомобільних дорогах загального користування усіх категорій і сконструйований згідно з їхніми нормами. Транспортний засіб – машина і (чи) пристрої, призначені для перевезення людей і (або) вантажу, а також для перевезення і приводу встановленого на них обладнання, що призначене для виконання спеціальних функцій. Автомобіль – КТЗ, який приводиться в рух джерелом енергії, має не менше 4-х коліс, призначений для руху безрейковими дорогами і використовується для перевезення людей та (чи) вантажів; буксирування транспортних засобів, призначених для перевезення людей та (чи) вантажів; виконання спеціальних робіт. Колісний транспортний засіб, що перебував у користуванні (вживаний) – КТЗ, на який уповноваженими державними органами (у тому числі у країні експортері КТЗ) були видані або є реєстраційні документи, які дають право на його експлуатацію. Тривалість (строк) експлуатації КТЗ – період часу від моменту виготовлення дорожнього транспортного засобу до дати оцінки. Колісний транспортний засіб ідентичний – КТЗ, основні ознаки і параметри якого (виробник, країна походження, тип, модель, конструкція приводу тягових коліс, тип та робочий об’єм двигуна, тип коробки передач та інших складових силової передачі, габаритні розміри, рік виготовлення, технічні характеристики) відповідають ознакам конкретного КТЗ. Розбіжності можуть мати відношення до комплектності та укомплектованості, пробігу та технічного стану. Колісний транспортний засіб аналогічний – КТЗ, істотні основні ознаки якого (тип, конструкція приводу тягових коліс, тип та робочий об’єм двигуна, тип коробки передач та інших складових силової передачі, габаритні розміри, період випуску, комплектність, тощо) схожі до відповідних ознак оцінюваного КТЗ. Модель (варіант) КТЗ – сукупність транспортних засобів одного типу, що не мають відмінностей у виробнику, в типі кузова, кількості і розташуванні ведучих і ведених осей, робочому циклі, кількості і розташуванні циліндрів двигуна. Модифікація (версія) КТЗ – сукупність транспортних засобів одного типу, які відносяться до одної моделі і не мають відмінностей в таких характеристиках як колісна база, маса без водія і експлуатаційних рідин, споряджена маса, повна маса, навантаження на кожну вісь від повної маси, робочий об’єм двигуна, максимальна потужність, тип коробки передач, кількість передач і їх передаточні числа, передаточне число головної передачі, верхня і нижня границі радіусів кочення шини кожної осі, кількість місць для сидіння. Комплектність КТЗ (складової частини) – перелік складників та опцій, що відповідає специфікаціям виробника КТЗ (складової частини). Базова комплектність КТЗ – комплектність КТЗ їх складовими частинами, обладнанням, варіантами їх виконання, яка передбачена виробником для випуску найдешевшої моделі КТЗ, найширшого вжитку, з найменшим числом споживчих властивостей. Опція – додаткове оснащення КТЗ не передбаченими базовою комплектністю складовими з варіантами їх виконання, що підвищують споживчі і технічні якості. Укомплектованість КТЗ – наявність усіх складових КТЗ, які передбачені виробником. Органолептичний метод огляду КТЗ – метод визначення технічного стану КТЗ на основі аналізу сприйняття органів відчуття людини. Технічний огляд транспортного засобу є початковим етапом дослідження, що дозволяє за допомогою органолептичних методів визначити ідентифікаційні дані КТЗ, його комплектність, укомплектованість, технічний стан і інші показники, необхідні для розрахунку. Ідентифікація оцінюваного дорожнього транспортного засобу (КТЗ) – визначення його основних характеристик, ознак (типу, марки, моделі, версії, року виготовлення, комплектності, типу і робочого об’єму двигуна, тощо). Ідентифікаційний номер транспортного засобу – VIN (Vehicle Identification Number) – структуроване поєднання літеро-цифрових позначень, що надається виробником для транспортного засобу з метою його ідентифікації. При огляді ТЗ установлюється візуальна відповідність ідентифікаційного номера (VIN) даним, зазначеним у реєстраційних документах. При ідентифікації КТЗ установлювалися його марка, модель, модифікація, об'єм двигуна, дата виготовлення КТЗ, його комплектність. Оцінка ТЗ здійснюється переважно із застосуванням бази оцінки, яка відповідає ринковій вартості. Ринкова вартість визначається із урахуванням ідентифікаційних даних КТЗ та його технічного стану. Ринкова вартість КТЗ враховує його комплектність, укомплектованість і фактичний технічний стан, термін експлуатації, величину пробігу, умови в яких він експлуатувався (зберігався), особливості кон`юнктури ринку регіону. В основі методичного підходу до визначення ринкової вартості КТЗ є такі принципи: принцип корисності – КТЗ має вартість тільки у випадку його корисності потенційному покупцю або відповідальному споживачу (які мають заінтересованість у придбанні КТЗ, у прибутку на вкладений у КТЗ капітал), тобто має здатність виконувати їх споживчі вимоги протягом певного часу; принцип заміщення – на придбання КТЗ не платиться сума більша, ніж мінімальна ціна такого ж КТЗ, що продається на ринку; принцип попиту і пропозицій – ринкова вартість є змінною величиною як у часі, так і в просторі і при її визначенні враховуються ринкові коливання цін на подібні КТЗ та інші фактори, що можуть призвести до зміни співвідношень попиту і пропозицій на подібний КТЗ. Дохідний підхід (метод) оцінки майна, згідно з яким вартість майна визначається як поточна вартість очікуваних доходів від його найбільш ефективного використання, в тому числі і доходу від можливого перепродажу, для визначення вартості відокремленого КТЗ не  використовується дохід дає конкретне виробництво, а не окремий засіб - інструмент виробництва, яким може бути відокремлений КТЗ). Витратний підхід (метод) оцінки майна, що передбачає визначення вартості витрат на відтворення (створення) або заміщення (придбання) нового подібного (рівноцінного) або ідентичного майна, з подальшим їх коригуванням на суму зносу (знецінення), як відокремлений підхід для оцінки КТЗ не використовується (КТЗ, особливо легкові, в основному є об’єктами серійного та крупносерійного виробництва по цінах купівлі / продажу яких достатньо відкритої цінової інформації та питомі витрати на виготовлення яких у декілька раз менші витрат на створення одиничного КТЗ); а застосовується тільки в комбінації з порівняльним для оцінки пошкоджених, аварійних, розукомплектованих КТЗ. Основним та найбільш вірогідним підходом (методом) для визначення ринкової вартості КТЗ є порівняльний підхід (метод), що базується на аналізі цін продажу та поточних цін пропозиції до продажу ідентичних або, в окремих випадках, аналогічних КТЗ з наступним коригуванням цих цін за рахунок відмінностей між параметрами оцінюваного КТЗ і усередненими довідковими, який і регламентується методикою товарознавчої оцінки КТЗ. Виходячи з формулювання питання постанови та відомих обставин справи, метою даної оцінки є визначення вартості нерозмитненого і не зареєстрованого в Україні автомобіля, який на задану дату оцінки увозився зза кордону на митну територію України, тобто, у даному дослідженні, базою оцінки є “вартість КТЗ, що ввозяться на митну територію України” - вартість, яка характеризує витрати на його придбання за межами України (в країні придбання або у країнах експортерах) без врахування можливих додаткових витрат на його доставку до митного кордону України (транспортних витрат, витрат на навантаження/розвантаження/перевантаження, страхування, а також, комісійних, брокерських і інших можливих витрат). Ринкова вартість дорожніх транспортних засобів (С), що увозяться на митну територію України, визначається (коригується) за формулою:

 С = Сср (1 ± (Гк / 100) ± (Дз / 100)) ± Сдод,

де: Сср1 – середня ринкова ціна дорожнього транспортного засобу, що ввозиться на митну територію України, у країні придбання чи в країнах експортерах - величина, яка еквівалентна найбільш вірогідній вартості продажу сукупності ідентичних чи аналогічних КТЗ визначеної марки, моделі, з відповідним роком виготовлення і строком експлуатації на визначений момент часу, в країні придбання – експортері чи у провідних країнах експортерах, з дотриманням вимог, що відповідають поняттю “ринкова вартість”. Величина середньої ринкової ціни дорожнього транспортного засобу, що увозиться на митну територію України, не залежить від особливостей фактичного стану, комплектності, укомплектованості та умов експлуатації конкретного оцінюваного КТЗ, а залежить тільки від його марки, моделі, року виготовлення та рівня фактичних ринкових цін, що склались на ідентичні або (в окремих випадках) аналогічні КТЗ в країні придбання чи у провідних країнах експортерах. Тобто вона відображає фактичний середній рівень цін на ідентичні або аналогічні КТЗ з усередненими показниками характеристик нормального працездатного і укомплектованого стану. Середня ринкова ціна КТЗ може визначатись двома методами: основний метод прямого порівняння, який базується на довідкових даних про усереднені ціни продажу ідентичних КТЗ, що були у використанні, а в окремих випадках, на аналогічні вживані КТЗ; метод аналогового порівняння, виходячи з ціни нового ідентичного чи аналогічного КТЗ на момент оцінки та відповідного процентного показника середньої ринкової вартості аналогічних КТЗ. Автомобілі досліджуваної марки і моделі є продуктом масового серійного виробництва і по них достатньо відкритої цінової інформації, тому середня ринкова ціна досліджуваного автомобіля, що ввозиться на митну територію України, визначається основним, пріоритетним (найбільш вірогідним) методом – методом прямого порівняння, виходячи з даних спеціальної довідкової літератури про ринкові ціни продажу ідентичних КТЗ в країні придбання чи в провідних країнах експортерах, за формулою: Сср = Сд * К, де: Cд – середня ціна КТЗ, що був у користуванні, відповідного строку експлуатації згідно з довідковою літературою чи інформації спеціалізованих джерел, що відображає ціни КТЗ у країні придбання або в провідних країнах експортерах; K - коефіцієнт приведення вартості КТЗ у провідній країні-експортері до його вартості в країні придбання. Для КТЗ, що ввозяться з провідних країн експортерів (Німеччини, США) згідно Методики, його значення приймається рівним 1,0. 

 Враховуючи вищезазначене можна дійти висновку, що купівля автомобілів є одним з найважливіших сегментів світової економічної системи, також поряд з купівлею автомобіля постає проблема визначення митної вартості та оцінки колісного транспортного засобу. Значне місце в автомобільній галузі посідає автотоварознавча експертиза. Експерт зобов’язаний опрацювати великий обсяг інформації та використати її в роботі. В цьому суттєвою допомагає спеціалізована література, а також програмне забезпечення для оперативної обробки інформації про стан та характеристики автомобіля.  

 

Список використаних інформаційних джерел

1. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-ХІІ.

2. Пахомова І. В. «Судова експертиза транспортних засобів іноземного виробництва».

3. Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затверджена наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України 24.11.2003 № 142/5/2092 (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.07.2009 № 1335/5/1159), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2009 р. за № 724/16740.

4. Національний стандарт № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”. Постанова КМУ від 10.09.2003р. № 1440.