Нікітіної Ірини Василівни

Вінницький інститут Університету «Україна»,

м. Вінниця

 

Керівник:

Куц-Бурдейна Олександра Олександрівна

Вінницький інститут Університету «Україна»,

м. Вінниця

 

 Анотації: У даній роботі розглянуто визначення, етіологія гіпотонічної хвороби, вплив ЛФК  на перебіг хвороби, методи проведення та комплекс вправ.

 Ключові слова: гіпотонія, вправи, ЛФК, реабілітація.

 

 В наш час гіпотонічна хвороба зустрічається дуже часто, особливо у людей молодого віку. Різні автори наводять різні дані про частоту та поширенність гіпотонічної хвороби [0,5-41%] . Гіпотонія характеризується зниженням артеріального тиску: систолічного нижче 100 мм рт. ст. і діастолічного - 60 мм рт.ст. Захворювання пов'язане зі зниженням судинного тонусу, причиною якого є порушення функціонального стану ЦНС і його нейрогуморальної регуляції. Існують фактори ризику, які можуть призвести до розвитку гіпотонії:

 • спадкова схильність;
 • психотравмуючі ситуації;
 • напружена розумова або фізична робота;
 • зловживання алкоголем і тютюном;
 • гіподинамія.

 Успіх в боротьбі з гіпотонічній хворобою полягає в ліквідації чинників, що сприяють розвитку хвороби. Необхідно пам'ятати, що гіпотонічна хвороба - це не тільки зниження артеріального тиску, а й цілий комплекс змін з боку органів та систем організму. Тому реабілітація таких хворих дуже актуальна .

 Основний принцип реабілітації - відновлення працездатності хворого. Застосування засобів і форм ЛФК - один із шляхів раціонального та ефективного лікування гіпотонічної хвороби. Відомо про позитивний вплив фізичних вправ на весь організм і його функції, на обмін речовин, психіку хворого, що особливо важливо при лікуванні гіпотонії. 

 Основні завдання ЛФК:

 • загальне зміцнення організму;
 • поліпшення психоемоційного стану;
 • підвищення м'язового тонусу;
 • вдосконалення координації рухів;
 • підвищення працездатності. 

 Методи проведення ЛФК: індивідуальний, малогруповий  [ 3-4 людини ], груповий.

 Лікувальну фізичну культуру рекомендується призначати з урахуванням тяжкості захворювання, індивідуальних особливостей хворого, статі, віку, рівня фізичної підготовки.

 Перед проведенням заняття необхідно добре провітрити приміщення. Ідеально виконувати вправи на свіжому повітрі. 

 Статичні вправи доцільно включати після силових і швидкісно-силових  попередньо знизивши навантаження . Після статичних вправ слід призначати вправи малої інтенсивності, на розслаблення або надавати відпочинок . Звідси стає зрозумілим, що заняття лікувальною фізкультурою при гіпотонічній хворобі мають малу і середню щільність. Найбільший ефект в підвищенні артеріального тиску надають силові вправи для великих м'язевих груп, які виконуються в повільному і середньому темпі, вправи швидкісно-силового характеру, в швидкому темпі, і дозовані статичні напруги. Ці спеціальні вправи слід поєднувати із загальнорозвиваючими і дихальними вправами, а також з вправами на рівновагу. Найчастіше використовується вихідне положення лежачи, сидячи і стоячи. Між вправами доцільно включати паузи. Максимум навантаження має припадати на кінець основної частини заняття, а час заключної частини необхідно зменшувати, завдяки чому хворі закінчують процедуру лікувальної гімнастики з артеріальним тиском вище вихідного. Музичний супровід занять сприяє підвищенню емоційного і, отже, фізичного тонусу хворих.

 Комплекс лікувальної гімнастики при гіпотонічній хворобі:

 1. Звичайна ходьба - 0,5 хвилини, ходьба - розмахуючи руками і високо піднімаючи коліна - 0,5 хвилини, ходьба на носках (руки на поясі) - 0,5 хвилини, ходьба скрестного кроком (руки витягнуті вперед) - 0,5 хвилини, потім знову звичайна ходьба - 0,5 хвилини. Темп повільний. Дихання вільне.
 2. В. П. - те ж саме, руки на поясі. Прогнутися назад, звести лопатки і лікті - зробити вдих, повернутися в в. п. - видих. Повторити 3 рази. Темп повільний.
 3. В. П. - те ж саме. На рахунок "раз" зігнути в лікті ліву руку, на рахунок "два" - праву, на рахунок "три" - витягнути вгору над головою праву руку, на рахунок "чотири" - ліву, на "п'ять" зігнути в лікті праву руку, на "шість" - ліву, на рахунок "сім" опустити праву руку, на "вісім" - ліву. Повторити 2-4 рази. Темп середній з переходом на швидкий. Дихання вільне.
 4. В. П. - те ж саме, руки на поясі. Виконувати стрибки, опускаючись на всю стопу, ноги нарізно і разом - 6 разів. Потім - стрибки одна нога попереду, інша ззаду, змінюючи положення ніг, - 6 разів, стрибки ноги скрестно, змінюючи положення ніг, 6 разів, стрибки на носках - 6 разів. Темп швидкий. Дихання вільне.
 5. В. П. - стоячи, руки опущені. Підняти руки вгору над головою - зробити вдих, потім, спокійно струшуючи ними, опустити - видих. Повторити 3 рази. Темп повільний.  
 6. В. П. - те ж саме, права рука на грудях, ліва на животі. Випнути живіт - зробити вдих, втягнути - видих. Повторити 3 рази. Темп повільний.
 7. Звичайна ходьба, руки розслаблені і опущені вниз - 0,5 хвилини. Темп повільний. Дихання вільне.

 

Література

1.Гембицький Є.В. “ Симптоматичні [ вторинні ] гіпотонії.” Тер.архів, 1971, [ 41-43 с. 340 с.]

2.Дембо В.Г., Левін, М.Я. “ Гіпотонічні стани у спортсменів.”  Медицина, 1969, [ 96 с., 152 с.]

3.Дубровський В.І. “ Лікувальна фізична культура.” Владос, 1999, [ 318 с., 502 с.]

4.Єпіфанов В.А., “ЛФК. Навчальний посібник.” Геотар-Мед, 2002, [ 421 с., 702 с.]

5.Журавльова О.І., Граевская Н.Д. “ Спортивна медицина і лікувальна фізкультура.” Медицина, 1993, [ 85 с., 421 с. ]

6.Мала Л.Т., Хворостенінка В.Н. “ Терапія. Захворювання серцево-судинної системи. ” Фоліо, 2005, [ 301 с., 484 с.  ]

7.Молчанов Н.С., Гембицький Є.В. “ Питання найменування, етіології і патогенезу гіпотонічних станів.” Клін.мед., 1967, [ 6-13 с., 184 с.]