Міщанчук Олена Володимирівна,

Вінницький інститут Університету «Україна»,

м.Вінниця

 

Науковий керівник:

Куц-Бурдейна Олександра Олександрівна

Вінницький інститут Університету «Україна»,

м.Вінниця

 

 Інсульт сьогодні стає основною соціально-медичною проблемою в неврології. Щорічно в світі інсульт переносять майже шість мільйонів осіб (за даними ВООЗ, у розвинутих країнах світу щорічно реєструють від 100 до 300 інсультів на кожні 100 тис. населення), а в Україні більше 125 тис. Більшість пацієнтів, що перенесли інсульт і вижили, стають неповносправними, а 20-25% із них до кінця життя потребують сторонньої допомоги у повсякденному житті. У найближче десятиліття експерти ВООЗ прогнозують подальший ріст кількості мозкових інсультів. В Україні тяжкій інвалідності осіб, які перенесли інсульт сприяє мала кількість екстрено госпіталізованих хворих ( менше 30%), відсутність палат інтенсивної терапії в неврологічних відділеннях багатьох стаціонарів. Інсульт посідає друге місце серед причин смерті ( після гострих недуг серця), при цьому смертність у чоловіків вища, ніж у жінок. 

 Основними принципами постінсультної реабілітації є:

  • максимально ранній початок реабілітаційних заходів ( якщо дозволяє стан пацієнта то розпочинаємо з перших днів);
  • систематичність і витривалість;
  • адекватність і комплексність (завдяки синхронній роботі міждисциплінарної команди можливе найбільш повноцінне відновлення утрачених функцій після перенесеного інсульту).

 Фізичні вправи і рання мобілізація є ефективною профілактикою контрактур, пролежнів, тромбоемболій, утворення патологічних поз, застійних явищ у легенях, розвитку спастичності паретичних м’язів, що є характерним для осіб, які перенесли мозковий інсульт. Водночас, рання і адекватна рухова активність допомагає відновити втрачені функції, зменшує руховий дефект, покращує загальний фізичний та психоемоційний стан пацієнта.

 Для цього рання реабілітація, яка починається з перших днів і триває перші шість місяців захворювання, передбачає комплекс втручань, спрямованих на профілактику ускладнень, ранню вертикалізацію та мобілізацію пацієнта.

 Особливої уваги приділяють таким пасивним рухам: згинанню і супінації плеча; розгинанню і супінації передпліччя; розгинанню кисті і пальців; відведенню і протиставленню великого пальця руки; згинанню і ротації стегна; згинанню гомілки при розігнутому стегні; тильному згинанню і пронації стопи. Дія пасивних рухів краща, коли окремим сегментам кінцівок надають спеціальних вихідних положень. Так, пальці легше розгинаються, якщо кисть зігнута; розгинання передпліччя ефективніше при приведеному плечі, супінація передпліччя буде повноціннішою, якщо лікоть зігнутий, а відведення стегна повнішим у зігнутому положенні.

Таблиця 1.

Орієнтовна схема комплексу лікувальної гімнастики {8-12 занять) для хворих з геміпарезом у постільному режимі. 

п/п

Вправа

Дозування

Методичні вказівки

1

Вправи для здорової руки

4-5 разів

3 залученням променевоза-п'ясткового і ліктьового суглобів

2

Згинання і випрямлення хворої

3-4 рази

Розслаблення за допомогою

 

руки у лікті

 

здорової руки

3

Дихальні вправи

4-5 разів

Дихання середньої глибини

4

Вправи для здорової ноги

3^1 рази

Із залученням

гомілко во стопного суглоба

5

Піднімання і опускання плечей

3—5 разів

Поєднувати з фазами дихання

6

Пасивні рухи у суглобах кисті

6-10 разів

Ритмічно, із збільшенням амп-

 

і стопи

 

літуди, поєднувати з погла­джуванням і розтиранням

7

Активні про нація і супінація у ліктьових суглобах

4-6 разів

Допомогати при супінації

8

Ротація здорової ноги

4-6 разів

Активно з великою амплітудою

9

Ротація хворої ноги

3-4 рази

Допомагати і посилювати внутрішню ротацію

10

Дихальні вправи

3-4 рази

Дихання середньої глибини

11

Можливі активні вправи для

3—4 рази

Підтримувати, допомогати,

 

кисті і пальців при вертикально­му положенні передпліччя

 

підсилювати розгинання

12

Пасивні рухи для всіх суглобів

4-5 разів

Ритмічно, поступово

 

паралізованої кінцівки

 

збільшувати об'єм

13

Відведення і приведення стегна

5-6 разів

Допомагати і полегшувати

 

при зігнутих кінцівках

 

виконання вправи

14

Дихальні вправи

3—4 рази

Дихання середньої глибини

15

Активні колові рухи плечима

4-5 разів

3 допомогою і регулюванням фаз дихання

16

Прогинання спини без піднімання таза

3-4 рази

Виконувати без напруження

17

Дихальні вправи

3-4 рази

Дихальні вправи

18

Пасивні рухи для кисті

2-3 рази

По можливості знижувати ригідність

  Примітка:

  1. Тривалість заняття 25-30 хв.
  2. Під час заняття робити паузи для відпочинку тривалістю 1-2 хв.
  3. Після заняття забезпечити правильне положення паретичних кінцівок.

 

Література

1. РокошевськаВ.В. Модель індивідуальної програми фізичної реабілітації після перенесеного мозкового геморагічного інсульту/ В.В.Рокашевська//Молода спортивна наука України: зб. наукових праць з галузі фізичної культури і спорту. – Л., 2008. –Вип.12. – Т.3.– С.193–196.

2. Сосин И. Н. Физиотерапия в хирургии, травматологии и нейрохирургии / И. Н Осин, М. Х. Кариев. – Ташкент : Медицина, 2014. – 368 с. 

3. Спортивная медицина, лечебная физическая культура и массаж: Учеб. для техн физ. культ. / под ред. С.Н. Попова.- М.: Физкультура и спорт, 2015.- 351 с.