Роша Л. Г.

кандидат медичний наук, 

доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом

Одеський національний медичний університет

м.Одеса, Україна  

 

 Анотація: У статті звітів обласних спеціалістів-патологоанатомів, зведених звітів головного позаштатного патологоанатома Міністерства охорони здоров’я України та даними довідника було досліджено організаційне та кадрове забезпечення патологоанатомічної служби України. Кількість штатних ставок патологоанатомів та дитячих патологоанатомів протягом 2007-2016 років зменшилась, зменшилась також укомплектованість ставок патологоанатомів, а укомплектованість ставок дитячих патологоанатомів не має вираженої тенденції до зміни. Укомплектованість штатних одиниць патологоанатомів та дитячих патологоанатомів має слабку тенденцію до збільшення. Кількість проведених розтинів та кількість фізичних осіб на зайнятих ставках демонструють сильний прямий кореляційний зв’язок для лікарів-патологоанатомів та дитячих патологоанатомів. 

 Ключові слова: патологоанатомічна служба України, кадрове забезпечення. 

 

 За результатами звітів обласних спеціалістів-патологоанатомів та зведених звітів головного позаштатного патологоанатома Міністерства охорони здоров’я України, даними довідника [1] було досліджено кадрове забезпечення патологоанатомічної служби України за 2006-2016 роки. 

 На даний час в Україні патологоанатомічна служба представлена у виді самостійних патологоанатомічних бюро та патологоанатомічних відділень багатопрофільних лікарень, науково-дослідних інститутів, диспансерів, пологових будинків.  В Україні станом на 01.01.2017 року до патологоанатомічної служби  відносяться 15 патологоанатомічних бюро та 409 патологоанатомічних відділень. З них 226 припадає на центральні районні лікарні та районні лікарні, дитячі обласні лікарні – 8, пологові будинки – 3, психонаркологічні лікарні – 8, тубдиспансери – 5, онкологічні диспансери – 13 [1, с.6]. 

 У 2017 році в Україні функціонувало 15 обласних патологоанатомічних бюро, зокрема в областях Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській. В інших областях патологоанатомічні бюро відсутні.

 Кадрова забезпеченість патологоанатомічної служби протягом 2007-2016 років (Табл. 1) характеризується надзвичайно низьким рівнем. 

 Так, число штатних посад патологоанатомів («дорослих») протягом 2007-2013 років поступово зменшувалась й складала у 2013 році 1473,0 або 97,89% від рівня 2007 року (1504,8 ставок). У 2014 році відбулось різке зниження кількості ставок, ймовірно, пов’язане з виключенням з національної кадрової статистики тимчасово окупованих територій. У 2014-2016 роках тенденція до зниження кількості штатних ставок зберігалась, яка становила у 2016 році 1250,0 ставок або 99,54% від рівня 2014 року. Загалом за десять років кількість штатних ставок зменшилась на 16,93%. 

 Кількість зайнятих посад патологоанатомів («дорослих») повторює тенденції змін кількості штатних одиниць, але більш виражено. Так, зниження кількості зайнятих ставок у 2016 році становило 76,37% від рівня 2007 року, тобто знизилось на 23,63%.

 Число штатних посад дитячих патологоанатомів протягом 2007-2013 років з певними коливаннями залишалась на одному рівні й складала у 2013 році 164,8 або 101,86% від рівня 2007 року (161,8 ставок). У 2014 році також відбулось різке зниження кількості ставок, ймовірно, пов’язане з виключенням з національної кадрової статистики тимчасово окупованих територій. У 2014-2016 роках зберігалась тенденція до зниження кількості штатних ставок, яка становила у 2016 році 127,0 ставок або 97,13% від рівня 2014 року. Загалом за десять років кількість штатних ставок зменшилась на 21,48%. 

 Кількість зайнятих посад дитячих патологоанатомів більш виражено повторює тенденції змін кількості штатних одиниць. Так, зниження кількості зайнятих ставок у 2016 році становило 75,35% від рівня 2007 року, тобто знизилось на 24,65%.

Таблиця 1.

Кадрове забезпечення патологоанатомічної служби, Україна, 2007-2016 роки

 

Патологоанатоми (“дорослі”)

Патологоанатоми дитячі

Патологоанатоми (всі)

Роки

Число посад в цілому в закладі

Число фізичних осіб на зайнятих посадах

Число посад в цілому в закладі

Число фізичних осіб на зайнятих посадах

Число посад в цілому в закладі

Число фізичних осіб на зайнятих посадах

штатних

зайнятих

штатних

зайнятих

штатних

зайнятих

2007

1504,8

1332,8

753

161,8

125,8

79

1666,5

1458,5

832

2008

1517,5

1349,3

768

178,0

142,8

83

1695,5

1492,0

851

2009

1535,5

1326,8

777

173,5

135,0

82

1709,0

1461,8

859

2010

1517,5

1305,3

762

174,0

131,3

80

1691,5

1436,5

842

2011

1489,8

1283,8

767

173,5

130,0

82

1663,3

1413,8

849

2012

1473,8

1262,5

769

166,5

138,3

88

1640,3

1400,8

857

2013

1473,0

1262,8

790

164,8

132,3

81

1637,8

1395,0

871

2014

1255,8

1048,5

670

130,8

98,0

63

1386,5

1146,5

733

2015

1265,8

1037,0

677

129,5

105,8

66

1395,3

1142,8

743

2016

1250,0

1017,8

678

127,0

94,8

62

1377,0

1112,5

740

 

 На фоні зниження кількості штатних ставок, укомплектованість штатних одиниць (Рис. 1) штатних ставок патологоанатомів («дорослих») має виражену лінійну тенденцію до зниження: з 88,6% у 2007 році до 81,4% у 2016 році, тобто на 7,2 процентних пунктів. Укомплектованість штатних посад дитячих патологоанатомів коливалась протягом останніх десяти років в діапазоні 75-83%, але у цілому залишаючись на одному рівні, без тенденції до зміни. 

 

Рисунок 1. Укомплектованість штатних ставок патологоанатомів (з урахуванням сумісників), Україна, 2007-2016 роки.

 Укомплектованість штатних ставок патологоанатомів («дорослих») фізичними особами основних працівників закладів (Рис. 2) протягом останніх десяти років поступово збільшується, але дуже повільними темпами: у 2016 році укомплектованість становила 54,24%, тобто на 4,2 процентних пункти більше, ніж у 2007 році (50,0%). Укомплектованість ставок дитячих патологоанатомів на фоні коливань в діапазоні 46-53% має дуже слабку тенденцію до зростання (рівняння лінійної апроксимації тренду має вигляд  з вірогідністю апроксимації R2 = 0,1955). У 2016 році укомплектованість точно дорівнює рівню 2007 року  (48,8%).

 Забезпеченість лікарями-патологоанатомами в розрахунку на 100 тисяч населення залишається незмінною протягом усіх десяти років, що аналізуються й становить 0,3.

 Кількість розтинів дорослих не має статистично значущої лінійної кореляції з кількістю зайнятих ставок патологоанатомів («дорослих») (Рис. 11А): коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона ρ = 0,488 р=0,152. Водночас, спостерігається статистично значуща кореляція помірної сили між кількістю розтинів та кількістю фізичних осіб основних співробітників закладів (Рис. 11Б): коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона ρ = 0,653, р=0,041.

Рисунок 2. Співвідношення кількості розтинів дорослих з А) кількістю зайнятих ставок патологоанатомів; Б) кількістю фізичних осіб на зайнятих ставках патологоанатомів, Україна, 2007-2016 роки

 Кількість розтинів дітей віком 0-17 років має статистично значущу лінійну кореляцію високої сили з кількістю зайнятих ставок дитячих патологоанатомів (Рис. 3А): коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона ρ = 0,833, р=0,003. Аналогічно, спостерігається статистично значуща кореляція високої сили між кількістю розтинів та кількістю фізичних осіб основних співробітників закладів (Рис. 3Б): коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона ρ = 0,801, р=0,005.

Рисунок 3. Співвідношення кількості розтинів дітей віком 0-17 років з А) кількістю зайнятих ставок дитячих патологоанатомів; Б) кількістю фізичних осіб на зайнятих ставках дитячих патологоанатомів, Україна, 2007-2016 роки

 Висновки

  1. Кількість штатних ставок патологоанатомів та дитячих патологоанатомів протягом 2007-2016 років зменшилась. На цьому фоні зменшилась також укомплектованість ставок патологоанатомів, а укомплектованість ставок дитячих патологоанатомів не має вираженої тенденції до зміни.
  2. Укомплектованість штатних одиниць патологоанатомів та дитячих патологоанатомів має слабку тенденцію до збільшення.
  3. Кількість проведених розтинів та кількістю фізичних осіб на зайнятих ставках демонструють сильний прямий кореляційний зв’язок для патологоанатомів та дитячих патологоанатомів. 

 

Література.

1. Діяльність патологоанатомічної служби в  Україні – Довідник: головний редактор Вороненко Ю.В., - Київ. – 2017. – 47с.