Кривцов Артем Олегович,

студент Коледжу Миколаївського національного

університету імені В.О. Сухомлинського

 

Суровцева Лариса Іванівна,

викладач вищої категорії, викладач-методист,

голова циклової комісії загальноосвітнього напряму підготовки

Коледжу Миколаївського національного

університету імені В.О. Сухомлинського

 

 Анотація: В даній статті досліджено пам’ятні монети Національного банку України, присвячені водним тваринам, які занесені до Червоної книги України. Додатково у науковій роботі розглянуто нумізматику, як складову розвитку сучасних біологічних наук.

 Ключові слова: сучасна нумізматика, Червона книга України, біологія, водні тварини.

 

 Українська фауна настільки унікальна, що навіть відображена на вітчизняних пам’ятних монетах. Зокрема, було випущено декілька монет з різноманітними водними тваринами. Дані монети відносяться до серії «Флора і фауна» [4].

 У 2000 році Монетний двір Національного банку України (далі - НБУ) випустив пам’ятну монету на честь мешканця українських прісних водойм – прісноводного краба. Всього було випущено дві монети, перша монета виготовлена із нейзильберу, номінал якої складає 2 гривні, а друга – зі срібла, номіналом 10 гривень [4].

  

  Рис. 1. Пам’ятна монета «Прісноводний краб» (2000 р., НБУ, два варіанти монети)

 

 На аверсі монети зображено стилізований вінок із калини – природного символу України, який прикрашає малий Державний герб України, під яким відкарбовано номінал монети та рік випуску [4].

 На реверсі зображено стилізованого прісноводного краба з равликом та написами «ПРІСНОВОДНИЙ КРАБ - POTAMON TAURICUM». Дизайн срібної монети є аналогічним до нейзильберової [4].

 Прісноводний краб є представником водного середовища, який занесений до Червоної книги України. Саме цього краба можна побачити на узбережжях Болгарії, Туреччини, Кавказу, а в Україні тільки на півострові Крим, зокрема на р. Бельбек. Відноситься до класу - Ракоподібні та ряду – Десятиногі. Відноситься до режиму заходів з охорони до збереження біотопів. На сьогоднішній день вид має статус зникаючого через забруднення річок та гідротехнічного будівництва [2; 3].

 У 2003 році Монетний двір НБУ випустив монету «Морський коник чорноморський». Всього було випущено дві монети, перша монета виготовлена із нейзильберу, номінал якої складає 2 гривні, а друга – зі срібла, номіналом 10 гривень [4].

    

Рис. 2. Пам’ятна монета «Морський коник чорноморський» (2003 р., НБУ, два варіанти монети)

 

 На аверсі монети зображено стилізований вінок із калини – природного символу України, який прикрашає малий Державний герб України, під яким відкарбовано номінал монети та рік випуску [4].

 На реверсі монети зображено стилізованого морського коника чорноморського з водоростями, навколо якого розміщено написи: «МОРСЬКИЙ КОНИК ЧОРНОМОРСЬКИЙ - HIPPOCAMPUS GUTTULATUS MICROSTEPHANUS». Дизайн срібної монети є аналогічним до нейзильберової [4].

 Морський коник чорноморський відноситься до класу – Променеві риби, ряду – Колючкоподібні, родини – Морські голки, до речі єдиний вид даного роду в українській фауні. Даний вид зустрічається на прибережних водах Егейського, Середземного, Адріатичного, Чорного та Азовського морів. А в Україні, морського коника чорноморського можна побачити в Регіональному ландшафтному парку «Кінбурнська коса» (Миколаївська область), Керченській протоці та біля берегів Криму. Морський коник чорноморський занесений до Червоної книги України [1; 2].

 У 2004 році Монетний двір НБУ випустив пам’ятну монету «Азовка». Всього було випущено дві монети, перша монета виготовлена із нейзильберу, номінал якої складає 2 гривні, а друга – зі срібла, номіналом 10 гривень [4].

    

Рис. 3. Пам’ятна монета «Азовка» (2004 р., НБУ, два варіанти монети)

 На аверсі монети зображено вінок із калини – природного символу України, який прикрашає малий Державний герб України, під яким відкарбовано номінал монети та рік випуску [4].

 На реверсі монети зображено дві азовки та морські водорості, навколо яких розміщено написи: «АЗОВКА - PHOECENA PHOECENA RELICTA ABEL». Дизайн срібної монети є аналогічним до нейзильберової [4].

 Азовка відноситься до класу – Ссавці, ряду – Китоподібні, родини – Морські свині. Вид дуже розповсюджений на прибережних частинах Тихого та Атлантичного океанів, а також Чорного й Азовського морів. Азовка зустрічається в усій акваторії українських територіальних вод. Через напади браконьєрів та забруднення водойм, азовка була занесена до Червоної книги України [3; 2].

 У 2012 році Монетний двір НБУ випустив пам’ятну монету «Стерлядь прісноводна». Всього було випущено дві монети, перша монета виготовлена із нейзильберу, номінал якої складає 2 гривні, а друга – зі срібла, номіналом 10 гривень [4].

     

Рис. 4. Пам’ятна монета «Стерлядь прісноводна» (2012 р., НБУ, два варіанти монети)

 На аверсі монети зображено вінок із калини – природного символу України, який прикрашає малий Державний герб України, під яким відкарбовано номінал монети та рік випуску [4].

 На реверсі монети зображено стерлядь, навколо якої розміщено написи: «СТЕРЛЯДЬ ПРІСНОВОДНА - ACIPENSER RUTHENUS». Дизайн срібної монети є аналогічним до нейзильберової [4].

 Стерлядь прісноводна відноситься до класу – Променепері риби, ряду – Осетроподібні, родини – Осетрові. Вид розповсюджений у басейнах Азовського, Каспійського, Білого, Балтійського морів, пониззі Дунаю, Дніпровському водосховищі, а також у басейнах Середнього і Верхнього Дністра. Через непомірний вилов, забруднення водойм і гідротехнічне будівництво, даний вид було занесено до Червоної книги України [2; 3].

 Тому, базуючись на вище сказаному, можна зробити такий висновок: завдяки вітчизняній нумізматиці, водні тварини Червоної книги України залишаються унікальними для наукового дослідження, а також під природоохоронним захистом не лише на державному, а й на міжнародному рівні.

 

Література:

1. Заповідні місця Миколаївщини [Текст]: фотоальбом / заг. ред. О.М. Гаркуша. – К.: Комп’ютерні системи, 2002. – 102 с. 

2. Фауна України: охоронні категорії. Довідник / О. Годлевська, І. Парнікоза, В. Різун, Г. Фесенко, Ю. Куцоконь, І. Загороднюк, М. Шевченко, Д. Іноземцева; ред. О. Годлевська, Г. Фесенко. — Видання друге, перероблене та доповнене. — Київ, 2010. — 80 с.

3. Червона книга України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://redbook-ua.org/

4. Серія «Флора і фауна» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Флора_і_фауна_(серія_монет)