Ларіков Євген Олександрович

студент Харківського національного університету радіоелектроніки

місто Харків

 

керівник Каук Віктор Іванович

доцент кафедри Програмної інженерії 

Харківського національного університету радіоелектроніки

місто Харків

 

 Анотація: В даній роботі автор надає приклади як сучасні інформаційні технології дозволяють спростити облік рерсурів, а також надає висновки щодо того, як можна ефективно обрати правильний іструмент для поставлених задач.

 Ключові слова: РЕСУРС, ТЕХНОЛОГІЇ, ІНФОРМАЦІЯ, ВЕБ-ЗАСТОСУНОК, ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ

 

 Кожну людину щоденно оточує безліч ресурсів. Вони є невід’ємною складовою життя кожного. Деякі з них забезпечують життєдіяльність людини, деякі забезпечують роботу різних галузей господарства. Сучасний етап розвитку продуктивних сил характеризується постійним підвищенням ступеня конфліктності їх взаємодії з навколишнім середовищем, що перешкоджає подальшому розвитку науково-виробничого потенціалу суспільства та створює загрозу його життєдіяльності. Раціональне використання ресурсів є важливою задачею, що забезпечує повноцінне існування і розвиток сучасного суспільства, за умови збереження високої якості середовища проживання людини. Цього можна досягнути завдяки економічній експлуатації природних умов і ресурсів при найефективнішому режимові їх відтворення з урахуванням перспективних інтересів розвитку господарства і збереження здоров'я людей. Інтернет значно полегшує наше життя, адже він представляє безліч різних можливостей. Від пошуку інформації до здійснення покупок. Інформаційні технології взаємодіють і входять складовою частиною в сфери послуг, галузі управління, промислового виробництва, соціальних процесів. Широке застосування інформаційних технологій у всіх сферах життєдіяльності людини істотно впливає на світовий розвиток, створює важливі передумови для великих економічних і соціальних перетворень, веде до формування передового суспільства.

 Все більше уваги приділяється інформаційним технологіям. Людина настільки пристосувалась до технологічних благ, що життя без них здається неможливим. Автоматизація системи обліку ресурсів дозволить не тільки зберегти час, а й зменшити ризик помилки через людський фактор. Впровадження цієї системи дозволить сконцентруватися на роботі, а не організаційних питаннях.

 Існує деяка кількість аналогів програмних продуктів для обліку ресурів. Але кожен створюється безпосередньо для вирішення певної кількості завдань. Дуже складно знайти універсальну програмну систему, яка вирішувала б всі необхідні завдання, тим паче недоцільно купувати дороге програмне забезпечення, якщо в ньому використовувати тільки якусь частину, а решта залишиться непридатним. Тому бажано мати програму, що реалізовує необхідну групу завдань. В якості аналогів розглянуто наступні програмні рішення: Microsoft Project, Google Table.

 Microsoft Project – це програмна система, що надається в рамках передплати на Office 365 [1]. Вона була створена для того, щоб допомогти менеджеру у відслідковуванні прогресу його проекту. Дозволяє легко планувати свої проекти та керувати ними за допомогою інтуїтивно зрозумілих і гнучких засобів управління та співпраці, щоб підвищити комерційну цінність організації. Надає можливість ефективно і правильно визначайте пріоритети поєднуючи повсякденні завдання, завдання проектів, важливі відомості та декілька часових шкал у зручному контекстному інтерфейсі.

 Отже, проаналізуємо переваги і недоліки використання цього застосунку. Із його сильних сторін можна виділити: 

  • малий поріг входження в систему, тобто швидке оволодіння базовими навичками роботи;
  • можливість використовувати плагіни написані на Visual Basic для забезпечення гнучкості [2].

 Проте Microsoft Project має певні недоліки:

  • він спроектований більше для управління проектами, ніж для обліку персоналу, приміщень тощо;
  • неможливість використовувати застосунок безкоштовно.

 Google Tables – частина розробленого компанією Google безкоштовного мережевого офісного пакету. Це веб-орієнтована програма, що працює в рамках веб-браузера без установлення на комп'ютер користувача. Документи і таблиці, що створюються користувачем, зберігаються на сервері Google, або можуть бути збережені у файл. Це одна з ключових переваг програми, оскільки доступ до введених даних може здійснюватися з будь-якого комп’ютера, під’єднаного до інтернету. Доступ до особистих документів захищений паролем [3].

 Проте використання Google Tables для обліку ресурсів має декілька недоліків. По-перше, неможливість впровадження гнучкої системи прав на редагування тих чи інших даних. По-друге, інформація, яка потрапляє до таблиць, зберігається на серверах третіх осіб, що може порушувати політику конфіденційності певних компаній. По-третє, важко створити інтерфейс, що забезпечив би пошук вільних ресурсів в певний час для створення нової зустрічі.

 Отже, розглянуті системи в той чи іншій мірі надають інструменти для вирішення поставлених задач, але все ж таки жодна система не дає вирішення одночасно всіх поставлених задач. Проаналізувавши існуючі на даний момент системи конкурентів, що представляють схожий функціонал, були вивчені їхні сильні та слабкі сторони, для того щоб краще розуміти існуючі тенденції розвитку застосунків для обліку ресурсів. Перш ніж використовувати будь-яку з них потрібно правильно визначити основні ролі в системі та їх потреби, розробити основні потоки взаємодії між ролями та системою, між компонентами системи. Визначити, на якому оточенні буде запускатися система. В результаті за отриманими даними можливо обрати продукт, що полегшить управління ресурсом.

 

Література

1. http://bogdanov-associates.com/

2. http://products.office.com/

3. http://google.com.ua/intl/en/sheets/about/