Гриценко Володимир Григорович

Магістр Харківського національного університету радіоелектроніки

М. Харків

 

Голян Віра Володимирівна

к.т.н., доцент кафедри Програмної інженерії 

Харківського національного університету радіоелектроніки

М. Харків

 

Самофалов Леонід Дмитрович,

доцент кафедри Програмної інженерії 

Харківського національного університету радіоелектроніки

М. Харків

 

  Анотація: У результаті проектування створена програмна система та база даних для відстеження укладення потенційних угод невеликої групи торгових фахівців через різні канали продажів. Робочі станції клієнтів не мають спеціального програмного забезпечення і отримують доступ до бази даних за допомогою Web-інтерфейсу.

 Ключові слова: ПРОГРАМНА СИСТЕМА, WEB - ІНТЕРФЕЙС, КАНАЛИ ПРОДАЖІВ, МАРКЕТИНГ, МОНІТОРИНГ КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, VISUAL STUDIO 2010, ASP.NET, ПЛАТФОРМА. NET FRAMEWORK 4, ACCESS 2007

 

Бурхливе зростання конкуренції змушує власників роздрібного бізнесу приділяти все більшу увагу нових форматів торгівлі. Це обумовлено поведінкою кінцевих споживачів - адже саме вони, здійснюючи покупки там, де їм це зручно, впливають на сценарії розвитку продажів. Тому набирають популярність віддалені методи продажів - через торгових представників і через Інтернет.

 

 Рисунок1 – Архітектура розробленої програмної системи

 

 Все програмне забезпечення зосереджено на сервері бази даних в центральному офісі фірми [1].

 Там же розташований і Web-сайт фірми, що дозволяє всім співробітникам фірми, незалежно від регіонів, де вони працюють. Телефонні канали зв'язку дозволяють контролювати безпеку з'єднань, по ним передаються відомості про динамічні паролі забезпечують вхід в систему.

 Для розробки Web-сайту використовувалася Microsoft Visual Studio 2010 [2]. Інструментом для розробки сайтів з використанням Microsoft Visual Studio 2010 і мови С # є технологія ASP.NET і Framework 4.

 Основні сторінки сайту

 В папці Scripts зберігаються скрипти на мові Java-script. Крім того, в проекті є сторінки, які безпосередньо видаються користувачам:

  • Default.aspx –початкова сторінка;
  • Page1.ascx – PageN.ascx –сторінка з роботою бази даних;
  • Page1Close.ascx –сторінка, що забезпечує закінчення сеансу зв'язку.

 Управляється програма динамічним меню.

 Його дерево представлено на рисунку 2

 

Рисунок 2 – Дерево меню сайту

 

Висновки

 У результаті проектування створена програмна система для відстеження укладення потенційних угод невеликої групи торгових фахівців через різні канали продажів. Система контролює маркетинговий проект, виробляє планування та моніторинг кінцевих результатів.

 

Література

1. А. П. Шаргородский. Инновационный маркетинг — успех современного бизнеса. /[Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.provisor.com.ua/archive/2009/N23/innmark_239.php?part_code=11&art_code=7402 - Загл. с экрана

2. Дем’яненко С. І. Основи менеджменту. Навч. посібник. /[Текст] — К.: КНЕУ, 2005. — 347 с.