Ревенок Віктор Іванович

кандидат технічних наук, доцент

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Україна, м. Вінниця

 

 Анотація: У статті розглянуто особливості використання мережі Інтернет в галузі охорони здоров’я. Наведені результати досліджень щодо наявності веб-сайтів медичних закладів обласних центрів України. Обгрунтовано ефективність веб-сайту в плані проведення комунікацій, досягненню стратегічних цілей закладу таких як формування позитивного іміджу, підвищення популярності фірми, просування нових послуг, зміцнення зв'язків з партнерами, посилення клієнтоорієнтованості, залучення кваліфікованих співробітників.

 Ключові слова: Інтернет, Інтернет-комунікації, система охорони здоров’я, галузь охорони здоров’я, заклад охорони здоров’я, веб-сайт.

 

 В країні відбувається процес реформування охорони здоров’я. На поточному етапі буде введено в дію державний гарантований пакет медичної допомоги на всіх рівнях. У галузі фінансування медицини здійснюватиметься поступовий перехід на договірні відносини між медичними закладами або лікарями та Національною службою здоров'я України. Цей процес має завершитися до 2020 року [1]. Звісно громадяни, потенційні пацієнти, повинні бути детально проінформовані щодо змін в системі охорони здоров’я, а також мати інформацію відносно поточних процесів, які відбуваються на місцевому рівні, в закладах охорони здоров’я, які безпосередньо їх обслуговують.

 Виходячи з твердження, що якісну інформацію медичного спрямування спроможні надавати виключно офіційні заклади охорони здоров’я, доцільно вивчити наскільки вітчизняні заклади охорони здоров’я представлені в Глобальній мережі. Інакше кажучи, чи має відповідний заклад офіційний веб-сайт.

 Перш за все слід підкреслити найважливішу інформаційну роль веб-сайту в розвитку закладу. Виглядає актуальним більш детальний аналіз комунікативних можливостей сайту. Повноцінний веб-ресурс може надавати в режимі «24 години» всім зацікавленим особам відомості, документи, фото-, аудіо-та відеоматеріали, необхідні для формування правильного уявлення про діяльність компанії. 

 Орієнтованість сайту на цільові групи сприяє досягненню ряду найбільш популярних  стратегічних цілей. У сегменті клієнтів сайт дозволяє зміцнити лояльність і відданість організації існуючих клієнтів і залучити нових. Це стає можливим за рахунок оперативності та спрощення роботи з клієнтською базою, розвитку сервісних (прийом заявок, замовлень, технічне онлайн-консультування, рубрика «Поставити питання лікарю») і інформаційних  (новини, статті, поради експертів, аналітичні огляди, статистика,  організація форумів) ресурсів на сайті.

 Значною перевагою сайту перед іншими комунікативними інструментами є можливість сегментації споживачів за видами захворювань (розсилки, опитування). Це дозволяє реалізувати клієнтоорієнтований підхід. 

 Також важливою в стратегічному аспекті є можливість проведення з допомогою сайту досліджень (за допомогою анкетування, опитувань, аналізу статистики відвідувань), що дозволяють оптимізувати стратегічні цілі закладу та адаптувати їх до векторів розвитку макросередовища. 

 Особливу роль для компанії відіграє можливість комунікації з іншими закладами охорони здоров’я за допомогою сайту, який може виступати як майданчик для обговорення галузевих проблем, обміну думками, передовим досвідом [2].

 Для визначення наявності веб-сайтів закладів охорони здоров’я в мережі Інтернет використовувався ресурс Google Maps. З наведених результатів дослідження (табл. №1) видно, що найбільша кількість веб-сайтів серед комунальних закладів охорони здоров’я (% до загальної кількості ЗОЗ) мають такі обласні центри, як Харків (60%) Хмельницький (40%), Івано-Франківськ (39%), Київ (38%), Полтава (38%). Слід відмітити, що у всіх містах кількість веб-сайтів приватних ЗОЗ переважає над державними.

Таблиця №1

Наявність веб-сайтів закладів охорони здоров’я  в розрізі обласних центрів

 

Місто

Всього ЗОЗ, кількість

ЗОЗ з сайтом, кількість

ЗОЗ з сайтом, % (до загальної кількості ЗОЗ)

Комунальних ЗОЗ з сайтом, кількість

Комунальних ЗОЗ з сайтом, % (до загальної кількості ЗОЗ)

Вінниця

70

40

57

5/7

10

Дніпропетровськ

86

55

64

1/15

17

Донецьк

22

13

59

0/4

18

Житомир

42

31

74

0/8

19

Запоріжжя

93

69

74

1/20

22

Івано-Франківськ

28

27

96

0/11

39

Київ

144

92

64

13/54

38

Кіровоград

35

29

83

0/5

14

Луганськ

30

6

20

0/0

0

Луцьк

26

19

73

6

23

Львів

76

63

83

13

17

Миколаїв

51

15

29

5

10

Одеса

102

72

71

12

12

Полтава

37

26

70

14

38

Рівне

55

32

58

15

27

Суми

33

25

76

9

27

Тернопіль

32

24

75

10

31

Ужгород

39

21

54

5

13

Харків

93

83

89

56

60

Херсон

53

33

62

17

32

Хмельницький

35

28

80

14

40

Черкаси

45

37

82

16

36

Чернівці

35

31

88

10

29

Чернігів

40

22

55

6

15

 

 Існуючий рівень інформатизації, а також кількість веб-сайтів закладів охорони здоров’я України з року в рік  підвищується [3], але поки не дозволяє впровадити ефективну систему комунікацій в охороні здоров’я. Веб-сайт закладу охорони здоров’я повинен стати ефективним комунікативним інструментом, а також сприяти досягненню стратегічних цілей закладу таких як формування позитивного іміджу, просування нових послуг, зміцнення зв'язків з партнерами, посилення клієнтоорієнтованості, залучення кваліфікованих співробітників.

 

Література:

1. Реформа системи охорони здоров'я [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya

2. Ревенок В.І., Кисілевич С. В. Інтернет-сайт - ефективний  інструмент маркетингової діяльності закладу охорони здоров'я/ В. І. Ревенок, С. В. Кисілевич // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. -  2015. -  №5, Т. 1 (228). − С. 246-250.

3. Ревенок В.І.  Елементи організації ефективних інтернет-комунікацій в галузі охорони здоров’я  / В. І. Ревенок // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. -  2016. -  №4, Т. 1 (238). − С. 166-169.