Чмуж Геннадій Сергійович

Студент кафедри Програмної Інженерії

Харківський національний університет радіоелектроніки

м. Харків

 

Голян Віра Володимирівна

Доцент кафедри Програмної Інженерії

Харківський національний університет радіоелектроніки

м. Харків

 

 Анотація: UML - стандартна мова для написання моделей аналізу, проектування та реалізації об'єктно-орієнтованих програмних систем, яка використана для створення розважально-розвиваючу програми «15» на мові програмування C#.

  Ключові слова: UML, ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНІ ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ, CASE, C#, ПО.

 

  У 1986 японські фахівці з Hirotaka Takeuchi і Ikujiro Nonaka опублікували оголошення про нестандартний підхід до розробки нових сервісів і продуктів. Основу цього підходу становила згуртована робота невеликої універсальної команди, яка розробляє проект на всіх фазах.

  Метод Scrum дозволяє з великою гнучкістю розробляти проекти невеликими командами (від п’яти до десяти осіб) в ситуаціях, де можуть змінюватися вимоги. При цьому процес розробки ітераційний і надає достатню свободу команді. Крім того, метод є дуже простим – легко вивчається і застосовується на практиці. 

  З використанням уніфікована мова UML та методологіі Scrum створено розважально-розвиваючу програму «15».

  Метод UML (United Modeling Language - уніфікована мова моделювання) є результатом спільної розробки фахівців програмної інженерії та інженерії вимог [1]. Він широко використовується провідними розробниками програмного забезпечення як метод моделювання програмних продуктів на всіх стадіях життєвого циклу розробки програмних систем.

  Коли взаємодії між проектованої системою ПО і її оточенням визначені, ці дані можна використовувати як основу для розробки архітектури системи. При цьому необхідно застосовувати знання про загальні принципи проектування системних архітектур і дані про конкретну предметну область.

  UML може бути застосована на всіх етапах життєвого циклу аналізу бізнес-систем і розробки прикладних програм. Різні види діаграм які підтримуються UML, і найбагатший набір можливостей представлення певних аспектів системи робить UML універсальним засобом опису як програмних, так і ділових систем.

  Діаграми дають можливість представити систему (як ділову, так і програмну) у такому вигляді, щоб її можна було легко перевести в програмний код.

  Основною причиною використання мови UML є спілкування розробників між собою. Крім того, UML спеціально створювалася для оптимізації процесу розробки програмних систем, що дозволяє збільшити ефективність їх реалізації у кілька разів і помітно поліпшити якість кінцевого продукту.

  UML прекрасно зарекомендувала себе в багатьох успішних програмних проектах. Засоби автоматичної генерації кодів дозволяють перетворювати моделі мовою UML у вихідний код об’єктно-орієнтованих мов програмування, що ще більш прискорює процес розробки.

  Практично усі CASE-засоби (програми автоматизації процесу аналізу і проектування) мають підтримку UML. Моделі розроблені в UML, дозволяють значно спростити процес кодування і направити зусилля програмістів безпосередньо на реалізацію системи.

  Діаграми підвищують супроводжуваність проекту і полегшують розробку документації.

  UML необхідний:

  • керівникам проектів, які керують розподілом завдань і контролем за проектом; 
  • проектувальникам інформаційних систем які розробляють технічні завдання для програмістів;
  • бізнес-аналітикам, які досліджують реальну систему і здійснюють інжиніринг і реінжиніринг бізнесу компанії; 
  • програмістам які реалізовують модулі інформаційної системи.

  При модифікації системи об'єктний підхід дозволяє легко включати в систему нові об'єкти і виключати застарілі без істотної зміни її життєздатності. Використання побудованої моделі при модифікаціях системи дає можливість усунути небажані наслідки змін, оскільки вони не ламають структури системи, а тільки змінюють поведінку об'єктів [2].

  Однією з діаграм, що застосовуються на етапі проектування логічної моделі ІС, є діаграма варіантів використання (діаграма прецедентів, use case diagram), призначена для побудови на концептуальному рівні моделі того, як функціонує система в навколишньому середовищі. Приклад діаграми варіантів використання для гри «15» представлений на мал. 1.

 

  Рисунок 1 - Приклад діаграми прецендентів 

  Гра «15» – одна із найпопулярніших і захоплюючих головоломок у всьому світі, знайома ще з дитинства практично кожному. Така гра особливо корисна дитині, яка нещодавно навчилася рахувати, а також цікава дорослим, у яких є хвилинка для захоплюючого відпочинку. Ця головоломка являє собою відмінний тренажер для розвитку логічного мислення – вона здатна формувати посидючість, моторику, аналіз і синтез.

  Завдяки використанню Scrum-методології та мови UML було створено розважально-розвиваючу програму на мові програмування C#. Останнім часом, завдяки поєднанню простоти та багатофункціональності, вона стає однією з найбільш використовуваних, бо вона містить всі зібрані переваги інших мов програмування, а швидкість виконання операцій наближається до мови Assembler.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Сrnkovik I, Larsson S., Stafford  J. Component–Based Software Engineering: building systems from  Components at  9th Conference and Workshops on Engineering  of Computer –Based Systems. [Текст]/ Software   Engineering Notes.–2002.– vol.27.–N 3.–c.47–50.

2. Соммервил И. Инженерия программного обеспечения. 7-е издание. [Текст]/ М. – СПб. – Киев, 2011. – 623 с.