Федорук Олена Никонорівна

вчитель початкових класів

перша кваліфікаційна категорія

Коростенський міський ліцей

вул.С.Крушельницької, 12

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

  Анотація. У статті проаналізовано результати дослідження використання нетрадиційних методів навчання на уроках в початковій школі. Зроблені певні висновки викладені у цій статті, щодо вирішення проблеми розвиваючого навчання, можна використовувати під час проведення уроків в початковій школі.

  Ключові слова: розвиваюче навчання, урок-гра, інтегрований урок, проект.

  Зміст наукової роботи

  Основне завдання уроку - виховання творчої особистості. Педагогічною ідеєю є система створення полегшення засвоєння матеріалу. Для цього використовую різні методи та прийоми, які розвивають індивідуальні здібності, ерудицію й уяву, сприяють співпраці та діалогу між вчителем та учнем. Нестандартні уроки сприяють формуванню пізнавальних інтересів учнів, навіть слабші діти на таких уроках беруть активну участь. У процесі уроку діти переважно працюють колективно, що дає змогу поділитися різними точками зору про об’єкти, явища, які вивчають, виділити головне і вилучити зайве.

  При використанні розвиваючих вправ підвищується творчо-пошукова активність дітей тих, які випереджають навчання, а також і тих, які вимагають підвищеної уваги вчителя. Моє завдання – організувати спільний пошук вирішення. Тому використовую різні методи нетрадиційного навчання, які забезпечують розвиток особистості дитини, її здібностей, а саме головне (чого не вміють більшість дітей) формують бажання вчитися. На уроках потрібно вислухати всіх учнів, не відкидаючи жодної відповіді, стати на позицію кожного хто відповідає, зрозуміти логіку його міркувань і знайти вихід з постійно мінливої навчальної ситуації, аналізувати відповіді, підводити їх до вирішення проблеми.

  Різноманітність уроків (урок-залік, урок-лекція, урок-конкурс, урок-мандрівка, інтегрований урок) – це гармонійне поєднання навчальної діяльності,у рамках якої формуються базові знання, уміння, навички, з творчою діяльністю, пов’язаною з розвитком індивідуальних задатків учнів, їх пізнавальної активності, здатності самостійно вирішувати нестандартні завдання. 

  Одним з нестандартних уроків є урок-гра. При використанні дидактичної гри на уроці відбувається засвоєння матеріалу до 90% . Інтерес до цього виду діяльності є в кожної дитини, тому під час навчання має бути не на останньому місці. Рольові, ситуативні, імітаційні ігри дають дітям краще засвоїти вивчене. Характер завдань дозволяє дітям продемонструвати свої справжні можливості. Для проведення дидактичної гри потрібно чітко визначити мету та відповідний результат. Учні мають чітко розуміти правила. На таких уроках є важливим формування творчого мислення, спостереження, стимулювання творчої уяви. Іноді дитині потрібно допомогти зрозуміти побачене, почуте, допомогти встановити зв’язки між явищами та предметами. Люба гра - ґрунтується на конкретних знаннях, вміннях, навичках. Під час дидактичної гри потрібно створити атмосферу творчого процесу. Учень від власних досягнень має отримувати позитивні емоції.

  Методами нетрадиційного навчання цікавились педагоги з 18 ст. К.Д.Ушинський казав: «Діти мислять образами, формами, фарбами, звуками, відчуттями взагалі…». Вже в той час вчителі у своїй практиці використовували інтегровані уроки. У минулому столітті розробляли методи нетрадиційного навчання В.В.Давидов, Д.Б.Ельконін,С.М. Лисенкова, Є.М.Ільїн та ін.

  Інтегрований урок формує у школяра цілісну систему уявлень про закони навколишнього світу, розширює та поглиблює знання про об’єкти, допомагає як і де використовувати набуті знання, уміння, навички. Для проведення такого уроку потрібно визначити зв’язки між базовими знаннями, врахувати специфіку інтегрованих предметів. Обов’язково визначаються цілі та завдання. Також, важливу роль грає технічне та наочне оснащення. На таких уроках головне - це творчий пошук учнів, який дає змогу нестандартно мислити, висловлювати і відстоювати свою думку, працювати в колективі, в групі, в парі, індивідуально, самостійно. Дитина вчиться мислити від загального до конкретного, від абстрактного до конкретного, від системного до одиничного, або навпаки: від найпростішого, конкретного до найскладнішого, абстрактного. Отже, інтегровані уроки сприяють активізації пізнавальної активності дитини. 

  До нестандартних методів навчання відносять метод проектів. Метод проектів – це система навчання, у процесі якої учні здобувають знання шляхом планування і виконання практичних завдань (проектів). Цей метод ґрунтується на ідеї спрямованості навчально-пізнавальної діяльності учнів на результат, який можна отримати завдяки вирішенню тієї чи іншої теоретично чи практично значущої для учня проблеми. Проект – це п’ять «П»: Проблема – планування - пошук інформації – продукт - презентація. Важливим етапом завершення роботи над проектом є самооцінка діяльності учня, а саме: чому навчився; що вдалось, а що ні; що можна було б зробити інакше; чи буде учень в подальшому поглиблювати вивчення проблеми. До створення проекту можна: а) залучити батьків і готуватись разом; б)використовувати різноманітні матеріали; в) якщо проект тривалий в часі, то це дає змогу учню ретельно підготуватись по даній темі тощо.

  До нестандартних уроків належать:

 1. Інтегровані уроки (читання-мова,мова-природознавство та ін.)
 2. Уроки змістовної спрямованості (взаємини між учнями: урок-семінар, урок-лекція та ін.).
 3. Урок-змагання.
 4. Урок-мандрівка,подорож.
 5. Театралізований урок.

  Метою нетрадиційних методів навчання є:

 • формувати розвинуте критичне мислення,здатність мати власну точку зору;
 • виробляти навички ефективного спілкування;
 • навчати творчо працювати;
 • формувати бачення самого себе, вміння критично, але адекватно оцінювати себе та інших 

  Алгоритм нестандартного уроку:

 1. Формулювання мети (мета має ставитися в учнівському варіанті та доводитися до рівня розуміння й сприйняття дітьми).
 2. Планування підготовки.
 3. Проведення уроку.
 4. Підсумковий аналіз.

  Отже,нестандартні уроки дозволяють урізноманітнювати форми й методи роботи, позбавлятися шаблонів, створюють умови для виховання творчих здібностей учня , розширюють функції вчителя. Ефективність навчального процесу залежить від уміння вчителя правильно організувати урок. Нетрадиційні методи проведення уроків дають можливість не тільки підняти інтерес учнів до предмету, але й розвивати їх творчу самостійність, навчати роботі з різними джерелами знань.

  Додаток:

 1. Гра «Відчуття часу»(на уроках читання).
 2. Гра «Закінчи прислів’я»(на уроках читання,мови)
 3. Змагання «Синоніми,антоніми»(командна робота й по інших темах уроків).
 4. Групова творча робота(написати твір(казку) за даною темою,не знаючи попереднього речення)
 5. Зоровий диктант.(вирішує проблему неправильного написання та читання).
 6. Діалог (за темою,за малюнком).
 7. Гра «Перекажи»(хто більше запам’ятає і відтворить)
 8. Міні-проекти (н. «Енергія»).
 9. Вистава.( можна використовувати і при розв’язанні задач)
 10. Гра «задумай число…»(на уроках математики).
 11. Колективна робота з гостем з-за кордону.(встановлення зв’язку між словами в реченні,розв’язування задач на уроках математики, вивчення таблиці множення).
 12. Подорож,мандрівка(н. крапелька води: три стани).
 13. Екскурсія.
 14. Математичний бій.(групова,парна,колективна робота)

 

Література:

1. Давидов В.В. Психологічна теорія навчальної діяльності.

2. Ельконін Д.Б. Психологія гри.

3. Лисенкова С.М. Виховання успіхом.

4. Волков І.П. Педагогічна система.