Бойковська Світлана Сергіївна

вчитель початкових класів,

вища кваліфікаційна категорія,

«старший учитель»

Коростенського міського ліцею

 

У вихованні все повинно базуватися на особі 

вихователя, тому що виховна сила 

виливається тільки 

з живого джерела людської особистості

К.Д.Ушинський

 

  Ключові слова: вихованість, культура поведінки, особистість.

 

  На сучасному етапі розвитку українського суспільства з великою гостротою постає проблема відродження культури та духовності, що базується на формуванні морально-етичних цінностей. В педагогіці поняття «культура поведінки» включає систему повсякденної поведінки, що відповідає нормам і правилам співжиття і характеризується вмінням знаходити правильний тон у спілкуванні з людьми.

  Сім`я і школа мають дати дитині правильні уявлення про красу поводження, сформувати у неї уміння відрізняти справжнє від показного. Який вчитель не бажає, щоб його учні були ввічливими, вихованими, культурними. Бо культурна людина бажана в будь-якому колективі. І що є для вчителя істиною? Звичайно особистість дитини. Саме навколо неї має обертатися все, щоб блищали дитячі очі, щоб не згасала жадоба до пізнання нового. [2, C. 2].

  Всі ці міркування наводять на думку про те, як створити цілісну, особистісно орієнтовану виховну систему класу, які форми і методи роботи використати, щоб сформувати позитивний мікроклімат у класі.

  У становленні виховної системи в початковій школі можна виділити наступні етапи:

  I етап – проектування системи (1 клас) – діагностичне дослідження внутрішнього світу учнів, їхніх родинних стосунків, міжособистісних взаємин, пошук технологій виховання.

  II етап – становлення системи (2 клас) – запровадження інноваційних технологій виховання учнів, де приклад учителя, його ставлення до справ, світобачення стають основними для наслідування.

  III етап – стабільне функціонування системи (3 клас)– становлення органів самоврядування в класі, саморегуляція діяльності учнівського колективу, формування традицій класу, зміцнення зв`язків «педагог – учні –батьки».

  IY етап – подальший розвиток системи (4 клас) – застосування нових виховних технологій, удосконалення взаємостосунків в учнівському колективі.

  У 1 класі діяла «Домашня школа мислення».

  Набиравши 1-й клас, на батьківських зборах на початку вересня я провела анкетування батьків. Продіагностувавши відповіді, дійшла до висновку, що в класі потрібно створити цілеспрямовану систему розвитку позитивних емоційних почуттів, здатності сприймати та оцінювати прекрасне в житті, людині, природі, праці, взаєминах, творити прекрасне, жити й працювати за законами краси, набувати морального досвіду. Отже, моїм завданням стало створити в своєму класі таку атмосферу життєтворчості дітей організувати так систему навчально-виховної роботи , яка б делікатно, ненав`язливо, у формі гри сприяла гармонійному розвиткові особистості кожного вихованця. Створити оптимальні умови для того, щоб дитина якнайкраще реалізувала свої можливості. З цією метою я обрала філософію родинності. І мета навчално - виховної роботи – об`єднати всіх учнів класу в клас - родину. Країна, в якій проживають учні нашого класу - родини, називається «Веселкова». Жителі цієї країни повинні дотримуватися певних законів. Найголовніший закон – творити добро!

  А ще в країні треба: вчитися слухати і чути, не кривдити, не обманювати , захищати слабшого, не залишати людину в біді, допомагати іншим, бути добрим і чуйним, учися поступатися, цікавитися справами один одного, цінувати і берегти дружбу, поважати старших.

  Великий вплив на розвиток емоцій дітей в молодших класах має гра. Саме тому життєдіяльність у класі проходить у формі гри. Наприклад, розподіл доручень. Кожна дитина в класі має доручення, яке відповідає її здібностям і бажанням, причому вибір доручень проводиться самими дітьми.

  У цій системі задіяні практично всі учні, виконуючи наступні обов`язки:

  1. Веселята - розумнички. Перевіряють виконання однокласниками письмових домашніх завдань, стежать за збереженням підручників, чистотою зошитів. Допомагають слабшим учням у навчанні.
  2. Веселята – читайлики. Організовують роботу класної бібліотеки. Слідкують за веденням читацьких щоденників.
  3. Веселята - грайлики. Допомагають у підготовці класних свят, конкурсів, вікторин.
  4. Веселята - спортсмени.Беруть участь в організації спортивних змагань, прогулянок.
  5. Веселята - здоров`ята. Перевіряють виконання учнями правил гігієни.
  6. Веселята - трударики. Стежать за збереженням чистоти і порядку в класі.
  7. Веселята - квітникарі. Допомагають доглядати за кімнатними рослинами.

  Методи виховної роботи: пояснення, розповідь («Україна незалежна», «Допомагай людям в біді»), диспут («Мій найкращий друг», «Книжка чи кінофільм, що краще?»). приклад, привчання, доручення, самооцінка. 

  Форми виховної роботи: виховні години («Вивчення правил для учнів», «Вмій поводитися в громадському місці», «Твій обов`язок у сім`ї»); клубні заняття (засідання «клубу ерудитів»); родинні свята («Моя мама – найкраща у світі.); КВК («День народження – веселе свято»); конкурси малюнків, виробів з природного матеріалу, з паперу, картону; вікторини («Лікарські рослини рідного краю», «Запитай у струмочка»); екскурсії; колективна творча справа (створення проекту «Вихованість відкриває двері і серця») 

  Формуванню позитивного мікроклімату в класі сприяє групова робота, ділові ігри «Юні економісти», «Підприємство чарівник». Діти,працюючи в групах, дотримуються певних правил. 

  Навчально виховне середовище, в якому утверджуються позитивні цінності, має сприяти самовизначенню. Психологічно комфортне, емоційне, затишне середовище, яке задовольняє пізнавальні інтереси, сприяє розвиткові мислення, мовлення, уваги, пам`яті, уяви учнів, є оптимальним для забезпечення всебічного розвитку особистості. 

 

Література

1. Стельмахович М. Українська народна педагогіка; навчально-методичний посібник / М. Стельмахович – К.; ІЗМН, 1997.

2. Борецький А. О. Самостійність у пізнанні / А. О. Борецький // Початкова школа. – 2006. - №9 – с. 2-3.

3. Заброцький М. В. Вікова психологія: навч. Посіб. /М. В. Заброцький. – К.; МАУП, 2003. – 92 с.