Борисовська Олена Олександрівна

доцент, кандидат технічних наук

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

м. Дніпро, Україна

 

Шаройко Ольга Вікторівна

магістрант ІІ-го року навчання

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

м. Дніпро, Україна

 

  Анотація: Досліджено добову динаміку концентрації оксиду вуглецю на перехресті, типовому для міста Дніпро. Визначено інтенсивність руху автотранспорту в робочий день та встановлено значне перевищення концентрації СО у атмосферному повітрі.

  Ключові слова: забруднення повітря, вихлопні гази, оксид вуглецю, рух автотранспорту, транспортне навантаження, шкідливі речовини.

 

  Чекаючи транспорт на перехресті великого промислового міста, щоб доїхати до роботи або додому, люди часто не замислюються над тим, якої шкоди вони собі завдають. Адже автомобілі, що стоять на перехресті на холостому ходу, чекаючи на зелене світло, виділяють у атмосферне повітря значну кількість шкідливих речовин, які вдихаються людиною і можуть негативно вплинути на її здоров’я. Концентрація шкідливих домішок у атмосфері міста може збільшуватись через щільну багатоповерхову забудову та, як наслідок, погані умови розсіювання. До складу вихлопних газів автомобілів входить близько 200 хімічних сполук, серед яких СО (оксид вуглецю), NO (оксид азоту), SO2 (двоокис сірки), CxHy (вуглеводні), RCHO (альдегіди), C (сажа) та ін. [1]. 

  В даній роботі досліджено добову динаміку концентрації СО на типовому міському перехресті (перетин вул. О.Гончара та вул. Шевченка) з багатоповерховими будівлями по обидва боки від дороги. Такий тип міської забудови формує своєрідний високий «тунель», який заважає розсіюванню шкідливих речовин, що виділяються з вихлопними газами автомобілів. На даному перехресті проходить 9 маршрутів міського громадського транспорту (автобусні маршрути), перехрестя саморегулююче, світлофорів немає [2]. 

  Для розрахунку концентрації СО у повітрі попередньо біло досліджено динаміку інтенсивності руху автотранспорту на даному перехресті протягом доби. Результати дослідження наведені на малюнку 1. У середньому за добу це перехрестя перетинає більше 12 тисяч автомобілів, тобто на цій ділянці дороги спостерігається середня інтенсивність руху автотранспорту. 

 

Мал. 1 Добова динаміка інтенсивності руху автотранспорту на перехресті вул. О.Гончара та Шевченко

 

  Концентрація СО на перехресті була розрахована за загально прийнятою методикою [3] з урахуванням метеорологічних даних [4], адже ступінь забрудненості повітря автотранспортом залежить не тільки від інтенсивності руху транспорту, вантажопідйомності машин, а й типу міської забудови, рельєфу місцевості і т.д. Формула для розрахунку, запропонована В. Ф. Сидоренком и Ю. Г. Фельдманом:

 

  де A – фонове забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю нетранспортного походження, А=2 мг/м3 [5]; N – сумарна інтенсивність руху автомобілів на ділянці вулиці (автомоб./год); КТ – коефіцієнт токсичності автомобілів за викидами в повітря оксиду вуглецю; КА – коефіцієнт, що враховує аерацію місцевості (КА=1 для магістральних вулиць і доріг з багатоповерховою забудовою з обох боків); KУ – коефіцієнт, що враховує зміну забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю залежно від величини подовжнього ухилу (КУ=1 для ухилу дороги,що становить 0 градусів); КС – коефіцієнт, що враховує зміну забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю залежно від швидкості вітру; КВ – те ж відносно вологості повітря; КП – коефіцієнт збільшення забрудненості атмосферного повітря оксидом вуглецю біля перехресть (КП=2 для саморегулюючого перехрестя).

  Результати розрахунків наведені на малюнку 2. Як видно на малюнку, концентрація СО загалом протягом доби значно перевищує гранично допустиму концентрацію у повітрі населених місць, яка становить 5 мг/м3 [6]. При середній інтенсивності руху автотранспорту та підвищеній концентрації вологості повітря концентрація СО в робочий день може перевищувати ГДК у 3-7 разів. Тільки в нічний час, при низькій інтенсивності руху автотранспорту загалом концентрація СО знаходиться на межі ГДК. Висока вологість повітря у ранковий час погіршує умови розсіювання оксиду вуглецю в нижніх шарах атмосфери, на графіку добре помітно, як при високій ранковій вологості повітря та у залежності від інтенсивності руху автотранспорту концентрація СО змінюється.

 

Мал. 2 Добова динаміка концентрації СО на перехресті вул. О.Гончара та Шевченка 

 

  Для зменшення вмісту СО при роботі автомобілів слід застосовувати більш екологічне біопаливо (етанол, метанол, біодизель), робити своєчасний техогляд та транспортних засобів та відповідне регулювання двигунів, оснастити автомобіль апаратами для зменшення токсичності відпрацьованих газів (каталітичні конвертери, сажові фільтри), ввести пільги на податки для власників електромобілів, прийняти та дотримуватися стандарту «Євро-6» [7], збільшити кількість зелених насаджень у місті, особливо поблизу перехресть з інтенсивним рухом транспорту.

 

Література:

1. Влияние выхлопных газов на здоровье человека [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.greensalvation.org/index.php?page=influenceavtozv.– Загол. з екрану.

2. Улица Олеся Гончара маршруты [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://mtaxi.dp.ua/street-1400/улица-Олеся-Гончара. – Загол. з екрану.

3. Практикум з екології : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] туристичної галузі / укл. М.Я. Бом- ба, Н.Є. Паньків, Н.М. Шувар. – Львів : Вид-во ЛІЕТ, 2015. – 132 с.

4. Прогноз погоди [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.gismeteo.ua/weather-dnipro-5077/. – Загол. з екрану.

5. Екологічний паспорт м. Дніпро – Дніпро, 2016. – 64 с.

6. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://uazakon.com/big/text1359/pg2.htm. – Загол. з екрану.

7. Стандарт «Евро-6» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://euro-6.ru/. – Загол. з екрану.