Дерев’янко Дар’я Володимирівна

аспірант

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Україна, м. Дніпро

 

  Анотація: У статті розглядається стан діяльності лабораторної служби і створення концепції розвитку служби клінічної лабораторної діагностики на регіональному рівні.

  Ключові слова: лабораторна служба, централізація лабораторних досліджень, стандартизація, управління, якість, концепція розвитку.

 

  Зміст наукової роботи. Служба клінічної лабораторної діагностики є сукупністю клініко-діагностичних лабораторій – підрозділів установ охорони здоров'я, що діють відповідно до єдиних науково-методичних принципів. 

  Медичне призначення клінічних лабораторних досліджень визначає можливість різноманітних умов їх виконання – в стаціонарних і амбулаторних установах охорони здоров'я різного профілю і потужності, в умовах екстреної допомоги, при профілактичних оглядах і диспансеризації, при медико-генетичних дослідженнях. Незалежно від умов і форми організації лабораторного забезпечення результати клінічних лабораторних досліджень повинні задовольняти медичним вимогам по аналітичній надійності, клінічній інформативності і своєчасності виконання [1]. Адже своєчасна постановка діагнозу та ефективне лікування дають не тільки значний соціальний ефект, а й високі економічні результати медичної допомоги [ 2].

  Наукові публікації вітчизняних та зарубіжних спеціалістів щодо лабораторної справи присвячуються, в основному впровадженню або удосконаленню того чи іншого методу лабораторної діагностики, залишаючи поза увагою проблеми організації системи лабораторної служби як підсистеми галузі охорони здоров’я. Майже не публікуються обґрунтуванні концепції стратегій розвитку лабораторної служби на регіональному рівні, а також розробки якісно нових систем лабораторної служби, які б відповідали стратегії реформування системи медичної допомоги населенню [2].

  Відсутність в Україні спеціальних наукових досліджень щодо діяльності лабораторної служби (в умовах оптимізації системи надання медичної допомоги населенню з структурною перебудовою закладів охорони здоров’я ) потребувала наукового обґрунтування якісно нової системи лабораторної служби на рівні регіону та визначення її ефективності що було виконано Толстановим О. К. (2012) на базі КДЛ ЗОЗ Житомирської області [3]. 

  Однак ще не всі проблеми діяльності КДЛ вирішені, на регіональному рівні, що й обумовило актуальність даного дослідження. 

  Для того щоб реалізувати стратегії щодо вдосконалення роботи лабораторної служби на регіональному рівні в кожній лабораторії потрібно:

1. Раціоналізація змісту лабораторного обстеження, впровадження замість застарілих тестів більш інформативних лабораторних технологій.

2. Скорочення в лабораторній практиці складних досліджень, в більшості своїх проб–навантажень, обтяжливих для хворих і персоналу, і загрожуючіх ризиком ускладнень або побічними ефектами.

3. Спеціалізація лабораторних досліджень (на певному рівні структури

лабораторної служби) для зосередження інтелектуального і виробничого

потенціалу з метою максимального поглибленого лабораторного обстеження виділених груп обстежуваних із застосуванням спеціалізованих видів досліджень після скринінгових діагностичних процедур.

4. Централізація лабораторних досліджень біоматеріалів від пацієнтів – відповідає світовій тенденції в організації лабораторних досліджень, пов'язаній з впровадженням високопродуктивних модульних систем і потокових багатокомпонентних ліній для біохімічних, імунохімічних і гематологічних досліджень, замість окремих аналізаторів. При цьому істотно скорочуються витрати з розрахунку на 1 дослідження, підвищуються аналітичні характеристики досліджень, створюються сприятливі умови для лабораторного забезпечення диспансеризації населення.

5. Наближення лабораторної діагностики до пацієнта в умовах стаціонару та амбулаторії, вдома, в польових і експедиційних умовах за рахунок застосування засобів аналізу по місцю лікування (діагностичних смужок, імуно-аналітичних тест-касет, мікрочіпів, відбивних і лазерних фотометрів, біосенсорів).

6. Стандартизація лабораторних досліджень. Формування спадкоємності технологій на базі стандартизованого устаткування, методів, висновків. З оцінкою виконанних стандартів досліджень при атестації клініко-діагностичних лабораторій. Стандарт, як комплекс вимог, що забезпечують необхідну для клініки якість лабораторних досліджень, визначає той обов'язковий рівень, нижче за який клініко-діагностична лабораторія не має права працювати.

7. Загальне управління якістю клінічних лабораторних досліджень на основі розробки та виконання вимог системи стандартів ( нині стандарт ІСО 15189), що регламентують всі якості таких досліджень і всі етапи проведення лабораторного дослідження від підготовки пацієнта та узяття зразків біоматеріалу клінічним персоналом до виконання аналітичних процедур і термінів видачі результату лабораторією, визначальний рівень вимог до матеріальних засобів аналізу з обов'язковим використанням для всіх видів лабораторних досліджень – внутрішньолабораторного контролю та участь в програмах зовнішньої оцінки якості [1].

  Таким чином, для формування умов і покращення концепції розвитку служби клінічної лабораторної діагностики на регіональному рівні потрібно:

– Визначення загальних проблем лабораторії, відділень, кабінетів, що займаються лабораторною діагностикою;

– Вдосконалення постійного навчання фахівців з лабораторної справи;

– Удосконалення модернізації, раціоналізація лабораторних досліджень з розробкою більш точних, щорічних, регіональних стандартів;

– Вирішення питань сучасного матеріально-технічного забезпечення та раціонального фінансування лабораторій;

– Постійна, системна інформація практикуючих лікарів про інформаційні можливості лабораторної медицини.

  Взагалі, всі лабораторні дослідження передбачають створення концепції системного аналізу лабораторних матеріалів, що відповідають високій якості та об'єктивності результатів сучасних лабораторних досліджень, а також створення богатокомпетентної системи інформаційних матеріалів для сучасного та майбутнього рівня розвитку вітчизняної медицини.

 

Література:

1. Кишкун А. А. Справочник заведующей клинико–диагностической лаборатории/ А. А. Кишкун.–М: ГОТР/Медіа, 2008.–704с.

2. Коваленко О. О. Міжнародні стандарти та українська клінічна лабораторна медицина / О. О. Коваленко, О. К. Толстанов // Україна. Здоров’я нації. – 2010. – № 4. – С. 92–99 

3.Толстанов О. К. Медико–соціальне обгрунтування якісно нової системи лабораторної служби на регіональному рівні / О. К. Толстанов.– Київ, 2012р.– 35 с.