Мандрика Мар’яна Антонівна

 студентка 6 курсу 

Факультету туризму та міжнародних комунікацій 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

м. Мукачево

 

  У статті проаналізовано сутність, особливості та перспективи розвитку туристичної анімації в замках. Розглянуто форми організації анімаційних послуг в середньовічних замках України. Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку анімації в замку «Паланок». Особливу увагу приділено дослідженню форм та видів проектів, які можна реалізовувати в замках для популяризації вивчення історії, організації дозвілля мешканців та промоції для залучення туристів.

  Ключові слова: анімація, замок, фестиваль, традиції, організація, участь, душа, почуття, свято, туризм.

  Постановка проблеми. Аналіз наукових праць виявив певну невисвітленість проблем регіонального розвитку туризму, неоднозначність підходів до туристичної привабливості регіону в контексті історико-культурного туризму, формування стратегії розвитку туристичних комплексів, підходів, форм, нових проектів та атракцій, які по новому презентуватимуть туристичний об’єкт, методів систематизації та оцінки привабливості історико-культурних пам’яток окремих регіонів України.

  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Засади, форми та організація туристичної анімації висвітлені у працях таких авторів, як: С. Байлик, Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В., І. Гаранін, В. Зорін, О.О. Бейдик, В.К. Федорченко, В.А. Малахов, та ін. Світовий досвід організації анімаційної діяльності в готелях досліджували Є. Мамбетов, І.В. Петрова, та інші.

  Невирішені раніше проблеми. Анімація є новим, необхідним напрямом організації дозвілля і на сьогодні не є до кінця дослідженою, тому і виникла актуальність дослідження саме цієї діяльності задля того, аби довести, що вона є перспективною та актуальною для подальшого розвитку. Проблемним аспектом даного дослідження є вивчення організації анімаційних заходів в замках на прикладі європейських країн, сутності та особливості анімації, її розвитку, обґрунтування форм та видів проектів, які можуть бути реалізовані для популяризації серед відвідувачів.

  Метою статті є аналіз сучасного стану та визначення напрямків розвитку туристичної анімації в замках, в контексті застосування світового досвіду та прикладі замку Паланок. Для досягнення поставленої мети дослідження необхідно вирішити завдання щодо визначення сутності та змісту анімаційної діяльності, дослідження світового досвіду, а також окреслення шляхів удосконалення анімаційних програм у замках та ефективність їх впровадження в Україні. 

  Виклад основного матеріалу. Сучасна анімація – це діяльність із розробки та здійснення спеціальних програм проведення вільного часу. Поняття «анімація» має латинське походження (animа - вітер, повітря, душа; animatus - одушевлення) і означає наснагу, натхнення, стимулювання життєвих сил, залучення в активність. Головними завданнями анімації у сфері дозвілля вченими одностайно визначається створення умов, спрямованих на соціальний, духовний, фізичний розвиток людини. Анімація – це своєрідна послуга, що переслідує мету - підвищення якості обслуговування, і в той же час - це своєрідна форма реклами, повторного залучення гостей і їх знайомих, теж переслідує ціль - просування туристського продукту на ринку для підвищення прибутковості.

  Різноманітність функцій туристської анімації таких як: адаптаційна, компенсаційна, стабілізуюча, оздоровча, інформаційна, освітня, вдосконалююча, рекламна – обумовила й різноманіття видів анімаційної діяльності, а також більший різновид анімаційних програм і заходів. Об’єктами анімаційного інтересу можуть бути природні та культурно-історичні ресурси, важливі культурні події та національні особливості, рекреаційні зони та індустрія дозвілля. [6]

  Зародження анімації своїм корінням сягає в далеке минуле. Ритуальні дійства, пов’язані з віруваннями і фантастичними уявленнями були важливою складовою буття людини. Давні форми проведення вільного часу були закладені греками, римлянами, слов’янами такі як: свята за землеробським календарем, лазні, ігри, карнавали, театри, бали, лицарські турніри та інше. Вже тоді до всіх заходів ретельно готувались організатори та учасники, плануючи час, місце проведення, проживання, харчування, одяг, спорядження, музику, пісні та інше. Такі заходи були частиною життя, тому учасниками дійства ставали всі присутні, яких в свою чергу можна назвати аніматорами того часу. Більшість форм середньовічного дозвілля і тепер використовуються в культурно - дозвіллєвій діяльності в європейських країнах, а такі форми як карнавали, ярмарки, рицарські турніри та інше, стали невід’ємною частиною туристичного бізнесу та індустрії розваг але більш насиченими стали форми проведення, технічне оснащення та організація. [10]

  Досвід багатьох країн світу засвідчує, що історико-культурні об’єкти, наприклад замки, можуть бути визначальними у формуванні попиту на туристичні ресурси і впливати на утримання значних доходів. За даними офіційної статистики такі доходи найбільші в Польщі, Іспанії, Франції, Італії, Великобританії, Австрії та Угорщині. Пам’ятки історії та культури у цих країнах узяті під охорону добре впорядковані і постійно реставруються, що дозволяє вміло використовувати їх на ринку туристичних послуг. [9]

  Серед різноманітних видів заходів, що відбуваються у замках, слід відмітити наступні: організація у літній період інсценованих вистав зі світовими та звуковими ефектами, які відбуваються у вечірній та нічним час доби; проведення нічних екскурсій, військово-історичні реконструкції, зустрічей робочих груп, конференцій, бенкетів, навчання, пригодницьких ігор, концертів, музичних та театральних заходів, фестивалів, лицарських турнірів тощо. Прилаштування середньовічних замків під готелі – ще один досить поширений та прибутковий шлях їх залучення до туристичного бізнесу. У Польщі як і в більшості країн Європи, де збереглись середньовічні замки, це також практикується. Вдале поєднання охорони, реставрації та прилаштування пам’ятки під сучасні потреби з наданням різноманітних послуг відвідувачам демонструють сьогодні десятки замків Польщі. Замковий туризм Польщі сьогодні розвивається використовуючи найкращі власні та світові здобутки. Значна кількість добре збережених середньовічних замків має в Польщі різноманітне застосування. Враховуючи, що Україна також має такі пам’ятки, необхідно детальніше вивчати цей досвід, щоб мати можливість його запровадити в себе та позбутись можливих помилок на цьому шляху в майбутньому. З досвіду Польщі Україна могла б запозичити: 1) використання збережених об’єктів під готелі та музеї; 2) використання напівзруйнованих пам’яток; 3) облаштування під потреби туристів навколишньої території біля добре збережених пам’яток та тих, що у руїнах; 4) проведення анімаційних заходів; 5) запровадження приватної власності на пам’ятки архітектури.

  Угорщина є однією з популярних країн на туристичному ринку світу. На території Угорщини збереглось 3500 фортець, замків та садиб, які широко використовуються в туристичній діяльності. Традиційно в туристичній сфері фортеці, палаци, замки використовуються як музеї. І на території Угорщини у подібних спорудах обладнані музеї, експозиції різних виставок. Проте, часто фортеці, палаци, замки стають місцями, де проводяться різноманітні свята та фестивалі, ярмарки ремесел, ярмарки (наприклад, пов'язані з "унгарікумом"-палінкою), фестивалі-дегустації вин, театралізовані змагання. В музеях діють так звані історичні паноптикуми (відтворення в повний зріст фігур історичних подій у відповідних інтер'єрах), проводяться історичні кінні ігри та середньовічні бенкети, які користуються великою популярністю. Перший готель-замок на території Угорщини було відкрито у 1938 р. родиною Карої у м. Фюзеррадвань. Люкс-готель було обладнано оригінальними меблями. В 1948 р. готель було націоналізовано, а зараз знаходиться у підпорядкуванні Дирекції Архітектурних Пам'яток. З 1990 p., коли замковий туризм почав розвиватися швидкими темпами, відкриваються готелі різної категорії у 70 резиденціях угорської знаті. В 2005 р. в рамках Асоціації Угорських готелів було виокремлено секцію замків-готелів. Згодом, виникає об'єднання угорських замків-готелів, що займається створенням єдиної системи розробки та реалізації загального плану маркетингових заходів, а саме організацією «Замкового маршруту», пов'язаного з відвідуванням об'єктів Всесвітньої Спадщини. [9]

  На території України подібні об'єкти в туристичній діяльності використовуються недостатньо, відсутній принцип комплексності у їх діяльності. Залучення подібних об'єктів до сфери туризму вимагає підтримки з боку місцевих органів влади та вкладання додаткових коштів у створення відповідної інфраструктури. Одним з пріоритетних напрямів розвитку туристичної індустрії в Україні неодмінно повинен бути замковий туризм, в основі якого використання об'єктів фортифікаційного зодчества. За даними ВТО, понад 2/3 замків (а це понад 1500 фортифікацій) Європи сьогодні успішно відновлені і використовуються у туристичній сфері, зокрема у готельному господарстві. Європейським туристам притаманне прагнення бодай декілька днів пожити у справжньому середньовічному замку, скуштувати страви старожитньої етнічної кухні та взяти участь в анімаційних лицарських розважальних програмах замкового дозвілля.

   В Україні налічується більш, ніж сто тільки замкових твердинь або їх руїн. У більшості вони занедбані, але, навіть у такому вигляді можуть стати об'єктом як внутрішнього, так і зовнішнього туристичного попиту. Найбільша кількість замків, фортець та оборонних монастирів збереглася до нашого часу на заході України - на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Волині, Закарпатті та Хмельниччині. В певній частині з них проводяться анімаційні дійства. 

  Замок "Перені", що стоїть на березі річки Латориця, також знаходиться по трасі Свалява-Мукачеве, у містечку Чинадієво. До речі, замок "Сент-Міклош" ("Перені") є першим замком на Україні, взятим в оренду. На його повну реставрацію зараз треба 1,3 мільйон євро. Перші ж кошти на відбудову, свого часу, виділило Міністерство культури Угорщини. За задумом власника, Йосипа Бартоша, замок має стати історико-краєзнавчим центром, з картинної галереєю, залами для концертів та конференцій. Щовесни відбувається фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош». Щоб відтворити дух старовини до фортеці Сент Міклош, з'їжджаються лицарі з України, Словаччини та Угорщини. На показових виступах бійці відтворюють бойові позиції свого загону. Прикрасою дійства є рицарські поєдинки — повноконтактні бої без жодної театральності чи компромісів. Справжніми є обладунки, зброя і... травми — лицарі б'ють не жартома, в удар вкладають усю силу. Між боями лицедії розважають публіку танцями, а музиканти діляться у баладах давніми історіями минулих часів. На фестивалі готують смачні страви за старовинними рецептами. Кожен учасник фестивалю має нагоду відчути побут доби та взяти участь у середньовічному таборі, забавах того періоду, постріляти з лука та арбалета, долучитися до майстер-класів танцю та різних ремесел, придбати оригінальні речі на ярмарку, дійство завершується видовищним фаєр-шоу.

  Кам'яне́ць-Поді́льська форте́ця - фортеця у місті Кам'янець-Подільський (Хмельницької області України). Відома з XIV століття як частина оборонної системи міста Кам'янець. Щоосені відбувається військово-історичний фестиваль “Terra Heroica” та військово-історична реконструкція “Бої під стінами Камянецької фортеці”. В заході будуть брати участь представники України, Польщі, Росії, Білорусі та Чехії. Саме ця подія надає Вам унікальну можливість опинитися в епіцентрі театралізованих історичних подій, що інсценуються на фоні архітектури середньовічного замку. Також виступи кобзарів України та закордонних діаспор; історичні танці, вуличні вистави і феєрії; фестиваль “Козацькі забави”, виступи клубів бойового гопака; дзвін козацьких литавр, залпи мушкетів і гармат та багато іншого. [8]

Хотинська фортеця – фортеця XIII–XVIII століть у місті Хотині на Дністрі, що у Чернівецькій області. Сьогодні «Хотинська фортеця» є Державним історико-архітектурний заповідником. Наймасштабніший в Україні Історичний фестиваль “Середньовічний Хотин” об'єднує любителів історичної реконструкції з України, Росії, Білорусії, Молдови і Татарстану. Наймасштабніший в Україні Історичний фестиваль “Середньовічний Хотин” об'єднує любителів історичної реконструкції з України, Росії, Білорусії, Молдови і Татарстану. Тут можна пожити в шатрі у справжньому середньовічному таборі, спробувати страв, популярних в XIII-XV століттях, насолодитися грою флейти, гуслей та волинки, сфотографуватися з бійцями в автентичних обладунках, навчитися стріляти з лука, взяти участь в інтерактивних іграх для дітей та дорослих. На історичному ярмарку свої середньовічні витвори пропонуватимуть крамарі, ковалі, ювеліри та ткачі. 

  У світі пожвавлення анімації в закладах гостинності пов’язують також із замково-готельним бізнесом, який визнається найприбутковішим напрямком використання фортифікаційних пам’яток давнини. Тож навіть найтитулованіші в Європі власники родових замків пропонують поряд із приватними апартаментами відводити частину своїх володінь під готельні номери для гостей і туристів. В Україні започаткування замково-готельного бізнесу має неабиякі перспективи. По-перше, в нашій країні налічуємо до двox десятків фортифікаційних споруд чи їх руїн, найдоцільніший шлях відродження яких полягає в переобладнанні їх під готельно-анімаційні комплекси. По-друге, цей турпродукт користується стабільною популярністю серед європейських туристів, які бажають і можуть платити за можливість знайомства з українськими замками. Романтика готельно-замкових турів традиційно приваблює закоханих та молоді подружжя, цьому виду відпочинку надають перевагу люди з розвинутим естетичним смаком тощо. Сьогодні жоден замок України ще не готовий відкрити двері своїх опочивалень перед туристами. Найближче до етапу формування номерного готельного фонду знаходиться Мукачівський замок («Паланок») на Закарпатті. А єдиним палацом замкового типу, який приймає рекреантів та переобладнаний під санаторій, є палац графів Шенборнів, який розташований у Мукачівському районі. [11]

  Туристичною візиткою Закарпаття є королівський Мукачівський замок «Паланок», який стоїть на горі вулканічного походження висотою 68 м і займає площу 13 930 кв. м. Унікальний зразок середньовічної фортифікаційної архітектури, з поєднанням різних стилів. Форпост відкритий всім поглядам і вітрам, і лише за спиною, на півночі, піднімаються вулканічні Карпати. Експерти одноголосно визнають його наймальовничішим замком Карпатського регіону і другим (після Кам’янця – Подільського) за туристичною атракційністю замком України. У 2016 році замок відвідало близько 260 тисяч туристів, яких приваблює середньовічна атмосфера замку, цікаві екскурсії, мистецькі виставки.[4]

  На прикладі Мукачівського замку ми можемо спостерігати велику кількість іноземних туристів (переважна більшість угорці). Якби частину замку переобладнати під готель, то тут знайшлася б велика кількість туристів, бажаючих зупинитися і переночувати в замку. Для того щоб залучити і зацікавити туриста, можна на території житлової частини замку проводити історичні фестивалі, де туристи могли б зустріти переодягнених історичних постатей, а обслуговуючий персонал, одягнутий в одяг того часу, неодмінно допоміг відчути себе в епосі історичного минулого. [5]

  В 2016 році відбулось грандіозне святкування дня міста Мукачево, 1120-та річниця. Свято проходило за участі самих Ілони Зріні та Імре Текелі (якого зіграв Шандор Ф.Ф.), у формі театралізованої екскурсії, флеш-моб – гості виклали цифру 1120 із запаленими телефонами і при цьому велась аерозьомка, після чого на найвищій території над нічним містом всі присутні підняли келихи вина за процвітання міста під яскраві феєрверки. Нещодавно відреставрована замкова церква (капличка) стала родзинкою весільних турів, оскільки в замку відкрили відділення РАГСу. [3]

  Завдяки історії, яка оповідає про весілля славетної жінки Ілони Зріні, планується провести у 2017 році святкування 335-ї річниці цієї події . Захід планується у формі балу або театралізованого дійства, автентичними пригощаннями та святкуванням. Ведуться переговори з Угорщиною про участь і допомогу в реконструкції історичної події, консультування у питаннях весільних середньовічних традиціях вельмож, вбрання і весільного частування. У приготування весільного частування посприяє Біров Лайош із Дерцена та очікується допомога Угорського королівського кулінарного клубу. Також розробляється програма для проведення фестивалю гончарства в серпні 2017 року та ряду тематичних виставок. [7]

  З вересня місяця 2016 почав проводитись захід за спільної роботи адміністрації замку, струнного квартету під керуванням Сергія Добоша (викладач Педадогічного університету та керівник квартету «Тріо Дома») та керівником Мукачівського міського туристично-інформаційного центру Максимом Адаменко – «Нічна екскурсія та концерт класичної музики». Дійство триває дві години, проводиться в лицарській залі потім на території всього замку. Розпочинається концертом, після якого гості пригощаються закарпатський вином та смаколиками під час частування ефект несподіванки, який викликає масу емоцій, вимикається світло і в суцільній темряві чути лише як заходить і ніби з сивої давнини звертається до всіх, тримаючи смолоскип чернець–літописець розпочинає оповідь про події і людей, долі і звершення, про перемоги і поразки, про відродження слави і безслав'я, з детальними описами подій доби Ілони Зріні та Ференца Ракоці ІІ. Проект перевершив всі очікування. Мало того, що було досягнуто першочергові цілі: організувати дозвілля мешканців міста і залучити їх до вивчення історії краю в такому форматі; залучити туристів з інших регіонів та іноземних гостей, а також багато різних замовлень. Додаткова послугою була фотосесія нічним замком з смолоскипами в середньовічному вбранні (за попереднім замовленням). Новинка "до мурашок" вразила туристів, які попри все ж ознайомилися з історією Мукачева і фортеці. Це настільки припало до душі відвідувачам, що тепер стало популярним замовляти індивідуально цю екскурсію або дарувати в подарунок а також сприяло тому що в січні 2017 року замовлено і буде проведено індивідуально для освідчення. Будуть задіяні літописець зі смолоскипами, срунний оркестр, та вечеря в середньовічному стилі в лицарській залі замку.

  А якщо загалом розглядати питання, то Паланок – це унікальна споруда, яку потрібно одухотворити, через заходи. Реставраційні роботи постійно тривають але велика частина приміщень зовсім не задіяна.

  Проекти, актуальні для впровадження в замку Паланок: 

• Ремісниче містечко, яке може діяти на зовнішньому дворі в період з травня по вересень. Учасниками можуть бути народні умільці, катання на конях, стрільба з лука та приготування середньовічних страв;

• Відкрити ресторан в графському стилі епохи Ілони Зріні, який би був завершеним починаючи з інтер’єру, приборів, музики, страв закінчуючи зовнішнім видом обслуговуючого персоналу;

• На стадії розробки знаходиться проект проведення щорічного балу. Технічно є затратним але ідейно дуже цікавим. Може бути поєднаним з реконструкцією весілля Ілони Зріні та Імре Текелі, на яке запрошується все місто;

• Надзвичайно доречним та вигідним буде відкриття готелю, під який можна виділити одне крило замку;

• Відносно зовнішнього вигляду замку – більш видовищним вночі він буде якщо стане підсвіченим. На під’їзді до Мукачева, замок вдень видно на багато кілометрів але ситуація вночі кардинально змінюється. Це буде яскравою анімацією, особливо доречною коли всі екскурсійні автобуси повертаються з різних напрямків увечері, то можуть спостерігати такий вигляд. Це створить незабутні враження для гостей.

• Цікавим може стати ніч відкрити дверей «Ніч в замку», виставити експозиції або «Закарпатські гуляння», на яких може бути представлена культура народів, які проживають на території краю, атмосферу нічної музейної мандрівки підкреслять виступи музичних та вокальних колективів області, танцювальні колективи тощо. У музеї архітектури та побуту під відкритим небом відбудеться своєрідне дефіле, яке продемонструє етно-колекцію вбрання різних народностей Закарпаття.

• Також обов’язковим має бути розіграш запрошень на наступні заходи.

  Висновки: Кінцевою метою туристської анімації є задоволеність туриста відпочинком - його гарний настрій, позитивні враження, відновлення моральних і фізичних сил. У цьому полягають найважливіші рекреаційні функції туристської анімації. Таким чином, значення туристської анімації полягає в підвищенні якості, різноманітності й привабливості туристського продукту; збільшенні кількості постійних клієнтів і попиту на тур продукт. Україна володіє замками, які знаходять лише на стадії часткового використання і тому має використати зарубіжний досвід для максимально ефективного використання цього ресурсу. Відкриття готелів є перспективним напрямом для діяльності замків. Замковий туризм повинен розвиватися в двох напрямах, які мають бути взаємопов’язані між собою і створювати цілісну картину. Перший напрям ґрунтується на державній підтримці, з допомогою місцевої влади, яка повинна змінити своє відношення до пам’яток оборонного будівництва, зробити їх основними «китами» туризму окремого населеного пункту та краю в цілому. Другий передбачає передачу замків в тимчасове (концесія) чи постійне приватне володіння людям, які зацікавлені в використанні замків як туристичних об’єктів. Це можуть бути як іноземці (наприклад, нащадки колишніх власників фортець), так і наші громадяни. Слід зазначити, що надзвичайно важливим при цьому буде впровадження не тільки вказаних інновацій, але й інших, що в сукупності створить хороші умови для розвитку замкового туризму.

 

Список використаних джерел:

1. Байлик С.І. Організація анімаційних послуг в туризмі : [навч. посіб.] / С.І. Байлик, О.М. Кравець. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 197 с.

2. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

3. "Весілля Ілони Зріні та Імре Текелі" у замку "Паланок" varosh.com.ua›mukachevo/post…zrini-i-imre-tekeli…

4. М. Белеканич інтев’ю для Mukachevo.net Електронний ресурс режим доступу http://www.mukachevo.net/ua/news/view/175078

5. Мацкевий Л.Г. Мукачівський замок // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2010. — Т. 7 : Мл — О. — С. 125.

6. Мамбетов Е.Б. Организация досуга во Франции: Анимационная модель : автореф. дис. ... к. пед. н. / Е.Б. Мамбетов. – СПб., 1992. – 16 с. 12. Петрова І.О. Дозвілля в зарубіжних країнах : [підручник] / І.О. Петров. – К. : Кондор, 2005. – 408 с. 

7. Офіційний лист – запрошення на конференцію з розвитку виноробства та туризму від 15.12.2016 року. Мукачівський міський туристично-інформаційний центр.

8. Про замки України з акад. Б. Возницьким [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/indepth/story/2008/07/080719_castles_interactive_is.shtml

9. Петрова І.О. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с. 

10. Пріезжаева Є.М.Соціально-культурна анімація в туризмі.УМП М., РМАТ, 2003.

11. Петранівський В.Л. Туристичне країнознавство / В.Л. Петранівський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/1138050141943/turizm/vikoristannya_ zamkiv_fortets_turizmi.