Гуменюк Уляна Вікторівна 

  Студентка, Чернівецький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Чернівці.

Незвещук-Когут Тетяна Семенівна

Кандидат економічних наук, Чернівецький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Чернівці.

 

НОВЕЙШИЕ ПОДХОДЫ В МАРКЕТИНГЕ ОТЕЛЕЙ

 

Гуменюк Ульяна Викторовна 

Студентка, Черновицкий торгово-экономический институт 

Киевского национального торгово-экономического университета, Украина, Черновцы.

Незвещук-Когут Татьяна Семеновна

Кандидат экономических наук, Черновицкий торгово-экономический институт 

Киевского национального торгово-экономического университета, Украина, Черновцы.

 

  Ключові слова: маркетинг готельного бізнесу, сенсорний брендинг, мультисенсорний брендинг, аромамаркетинг, візуальний брендинг.

 

  В останні роки готельна справа на відміну від інших галузей народного господарства будь-якої країни існує за власними правилами і законами. Тому кожен готель знаходить і застосовує необхідні новітні засоби маркетингування. В такому середовищі дуже важко знайти особливий спосіб маркетингу для збільшення потоку клієнтів і необхідно шукати свій шлях до зацікавлення більшої кількості людей саме в вашому готелі  [1].

  Особливості маркетингу готельного підприємства досліджувались у працях зарубіжних науковців, таких як Т. Амблер, Н. Вудкок, П. Гембл, Я.Х. Гордон та ін. Однак ці дослідження не дають повного розуміння маркетингу в сучасних досить конкурентних умовах. Тому варто звернути більшу увагу на рекламну частину маркетингу готелю  [2].

  Існує багато способів рекламних заходів щодо готелю. І основне місце серед них займає інтернет маркетинг, реклама в засобах масової інформації, зовнішня реклама та ін. Але вони вже не є досить ефективними  [3].

  В даний час необхідно вводити новинки в маркетинг готелів, а саме такий вид маркетингування як – PR-акції. Однак крім традиційних методів в даній сфері можна використовувати більш сучасні та інноваційні технології PR. До таких актуальних новинок можна віднести, наприклад, «сенсорний брендинг». Дана технологія передбачає контрольований вплив на всі 5 органів почуттів споживача (слух, дотик, зір, смак і нюх) і формування шостого почуття - «почуття бренду».

  Одночасне використання усіх органів чуття при створенні чіткого образу бренду та формуванні направленої комунікації отримало назву мультисенсорного брендингу. Зазначений вид брендингу можливо ефективно використовувати за умови комплексного підходу. Він передбачає збалансований вплив на органи чуття споживачів, оскільки надмірний вплив буде негативно впливати на фізичний та психологічний стан, а часткова стимуляція не призведе до створення належної комунікації між потенційним покупцем та брендом. Визначення оптимального мультиплікативного впливу на органи чуття при реалізації концепції мультисенсорного брендингу можливе лише за умови детального аналізу окремих елементів сенсорного маркетингу  [4].

  Візуальний брендинг можна використовувати виходячи з того, що 70-80% інформації поступає до головного мозку людини через зір. Позитивне ставлення до бренду можливе за умови правильно обраної кольорової гамми. Відповідно, при розробці торгової марки слід реалізувати комплекс дій, які дозволять поєднати кольори, графічні символи, форму та розмір шрифту. Ідентифікуючи бренд, споживачі асоціюють його з логотипом і, відповідно, з певними кольорами. Прикладами вдалого поєднання кольорів є: червоно-жовтий для компанії Shell; синій та жовтий для IKEA; блакитний та білий для Skype та ін. Так і в готелях можна застосувати візуальний брендинг у вигляді певних логотипів та символів.

  Аромат є одним з найпотужніших факторів, які впливають на споживчі вподобання клієнтів. Вплив на споживачів за допомогою ароматів дозволяє компанії створити особливу атмосферу, що сприятиме зростанню обсягів продажу, дозволяє збільшити лояльність клієнтів та формує у їх свідомості стійкі асоціації між розробленими запахами та брендами.

  Широкого розповсюдження аромамаркетинг набув у готельному бізнесі, так у 2006 р. компанія ScentAir розробила аромат для мережі готелів Hilton. 

  З аромамаркетингом тісно пов'язаний смак, який у більшій мірі сприймається саме через запахи. В Нью-Йорку у будівлі центрального вокзалу бренд датських сирів спільно з агенством Duval Guillaume провів виставку їстівних картин, які повторювали відомі полотна, що відображали сир. Отже, у більшості випадків вплив на смакове сприйняття бренду обмежений продуктами харчування. Відповідно в готелі можна застосовувати дані прийоми.

  Іншим важливим інструментом брендингу виступає звук, оскільки безпосередньо впливає на емоції клієнтів. Зазначену особливість компанії необхідно враховувати з метою підвищення ефективності просування продуктів на ринок. Практичні дослідження показали, що у готельних закладах темп музики впливає на витрати споживачів. 

  Отже, маркетинг готельного бізнесу - це розробка і реалізація стратегії розвитку готелю протягом чітко визначеного періоду. Саме всі ці моменти «сенсорного маркетингу», нададуть змогу підвищити популярність, а відповідно і кількість клієнтів в готелі. 

 

Список використаних джерел:

1. IwixTeam. Переваги та недоліки реклами [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.iwix.ru/rus/pablic/reklamainternet.

2. Просування готелю і послуг готелю. Реклама готелю. Реклама і просування готелю. Реклама і просування готельних послуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.start-reklama.ru/reklama-otelya-i-gostinitsi.php.

3. Туристичний бізнес для професіоналів і новачків. Реклама в туризмі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourfaq.net/marketing/reklama-v-turizme.

4. Реклама і просування сайтів готелів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.webprojects.ru/services/promo/promo_business/hotels.